Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 12

1 19

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 12 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 12

BÀI 12. GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG

10 câu trắc nghiệm 15 phút môn Toán lớp 3 về góc vuông, góc không vuông có đáp án được soạn phù hợp với quy chuẩn của Bộ Giáo Dục, VnDoc.com còn có Bài giảng điện tử lớp 3 hay nhất và mới nhất giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian soạn bài, mang lại chất lượng dạy học cao.

1. Góc dưới đây có

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 12

A. Đỉnh A; cạnh AB và AC

B. Đỉnh A; cạnh BA BC

C. Đỉnh B; cạnh AB và AC

D. Đỉnh C; cạnh AB và AC

2. Hình tứ giác sau có

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 12

A. 3 góc vuông đỉnh A, đỉnh B và đỉnh D

B. 2 góc vuông đỉnh A và đỉnh C

C. 3 góc vuông đỉnh D, đỉnh C và đỉnh B

D. 2 góc vuông đỉnh A và đỉnh D

3. Hình nào là góc vuông

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 12

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

4. Trong hình sau có ......... góc vuông

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 12

A. 8

B. 7

C. 6

D. 5

5. Hình nào là góc vuông

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 12

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

6. Trong hình sau có mấy góc vuông?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 12

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

7. Trong hình sau có ......... góc vuông

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 12

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

8. Cho hình sau có

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 12

A. Góc E; cạnh ED và EF

B. Góc D; cạnh ED và EF

C. Góc F; cạnh DE và DF

D. Góc D; cạnh DE và DF

9. Trong hình sau có mấy góc vuông?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 12

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

10. Cho hình sau có

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 12

A. Góc vuông M; cạnh PM và PN

B. Góc không vuông M; cạnh MN và MP

C. Góc vuông M; cạnh MN và MP

D. Góc không vuông M; cạnh NM và NP

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 12

Câu hỏi

Đáp án

1

A

2

D

3

B

4

A

5

B

6

D

7

C

8

D

9

C

10

C

Bên cạnh việc sưu tầm những đề thi 15 phút để gửi đến các thầy cô thì Giải bài tập Toán lớp 3 cùng các đề thi học kì 1 lớp 3 cũng rất quan trọng với các giáo viên và cả phụ huynh để hướng dẫn các con học tập, tự rèn luyện bản thân. Việc luyện tập thường xuyên các đề kiểm tra 15 phút môn Toán 3 rất tốt cho kỹ năng giải Toán của các em học sinh. Chúc các em học sinh học tốt và thi tốt.

Ngoài bài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 12, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 19
Đề kiểm tra 15 phút lớp 3 Xem thêm