Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 6

1 33

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 6 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 6

BÀI 06. PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ

1. 11 : 4 = .........

A. 3 dư 1

B. 3 dư 2

C. 2 dư 4

D. 2 dư 3

2. 29 : 5 = .........

A. 5 dư 4

B. 5 dư 2

C. 5 dư 3

D. 5

3. Đếm cách lùi 5 đơn vị bắt đầu từ 63:

63, 58, 53, ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........

A. 48, 43, 38, 33, 28, 23, 17, 13, 8, 3

B. 48, 43, 38, 33, 25, 23, 18, 13, 8, 3

C. 48, 43, 38, 33, 28, 23, 18, 12, 8, 3

D. 48, 43, 38, 33, 28, 23, 18, 13, 8, 3

4. Đếm lùi cách 6 đơn vị bắt đầu từ 76

76, 70, 64, ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........

A. 58, 52, 46, 40, 34, 28, 22, 16, 10

B. 58, 52, 46, 40, 34, 28, 23, 16, 10, 4

C. 58, 52, 46, 40, 32, 28, 22, 16, 10, 4

D. 58, 52, 46, 40, 34, 28, 22, 16, 10, 4

5. 4 x 14 + X = 100

X = .........

A. 54

B. 44

C. 56

D. 46

6. Bạn Hồng có 23 ngôi sao, bạn bỏ vào trong các hộp, mỗi hộp 5 ngôi sao. Có mấy cái hộp 5 ngôi sao?

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

7. 24 x 3 + 4 x 7 = .........

A. 102

B. 92

C. 98

D. 100

8. Đếm lùi cách 3 đơn vị bắt đầu từ 37

37, 34, 31, ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........

A. 28, 25, 22, 19, 15, 13, 10, 7, 4, 1

B. 28, 25, 22, 19, 16, 13, 10, 6, 4, 1

C. 28, 25, 24, 19, 16, 13, 10, 7, 4, 1

D. 28, 25, 22, 19, 16, 13, 10, 7, 4, 1

9. Bạn Hồng có 23 ngôi sao, bạn bỏ vào trong các hộp, mỗi hộp 5 ngôi sao. Còn thừa lại mấy ngôi sao không cho vào hộp?

A. 3

B. 1

C. 0

D. 2

10. 1/3 của quả dưa hấu nặng 2 kg. Cả quả dưa hấu nặng ......... kg

A. 6

B. 8

C. 4

D. 10

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 6

Câu hỏi

Đáp án

1

D

2

A

3

D

4

D

5

B

6

D

7

D

8

D

9

A

10

A

Việc luyện tập thường xuyên các đề kiểm tra 15 phút môn Toán 3 rất tốt cho kỹ năng giải Toán của các em học sinh. Ngoài ra, Giải bài tập Toán lớp 3 cùng các đề thi lớp 3 khác cũng rất quan trọng với các giáo viên và cả phụ huynh để hướng dẫn các con học tập, tự rèn luyện bản thân.

10 câu trắc nghiệm 15 phút môn Toán lớp 3 có đáp án được soạn phù hợp với quy chuẩn của Bộ Giáo Dục, VnDoc.com còn có Bài giảng điện tử lớp 3 hay nhất và mới nhất giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian soạn bài, mang lại chất lượng dạy học cao.

Ngoài bài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 6, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 33
Đề kiểm tra 15 phút lớp 3 Xem thêm