Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 2 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 2

10 câu trắc nghiệm 15 phút môn Toán lớp 3 về luyện tập các số 10 000 có đáp án được soạn phù hợp với quy chuẩn của Bộ Giáo Dục, VnDoc.com còn có Bài giảng điện tử lớp 3 hay nhất và mới nhất giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian soạn bài, mang lại chất lượng dạy học cao.

BÀI 02. SỐ 10 000 - LUYỆN TẬP

1. Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà có chữ số hàng nghìn là 3?

A. 1000

B. 999

C. 899

D. 900

2. Số nào là số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số?

A. 1001

B. 9999

C. 9998

D. 1000

3. Số bé nhất được lập bởi tất cả các chữ số: 0, 1, 2, 3 là: .........

A. 123

B. 1023

C. 3210

D. 1032

4. Số tròn trăm liền trước số 4523 là: .........

A. 4600

B. 4520

C. 4500

D. 4530

5. Tìm số tròn trăm có 4 chữ số trong đó: chữ số hàng nghìn và chữ số hàng trăm lập thành số lớn nhất có 2 chữ số.

A. 9009

B. 9900

C. 9090

D. 9800

6. Cho các chữ số: 0, 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?

A. 18

B. 20

C. 16

D. 24

7. Tìm số có 4 chữ số trong đó:

Chữ số hàng chục và hàng đơn vị lập thành số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số.

Chữ số hàng trăm là 3.

Chữ số hàng nghìn lớn hơn chữ số hàng trăm 2 đơn vị.

A. 5311

B. 6310

C. 5310

D. 6311

8. Xác định quy luật rồi tiếp tục:

1, 1, 2, 3, 5, 8, ........., ........., .........

A. 13, 21, 35

B. 13, 22, 34

C. 14, 21, 34

D. 13, 21, 34

9. Số nào là số bé nhất có 4 chữ số?

A. 1000

B. 9998

C. 1001

D. 9999

10. Số bé nhất có 4 chữ số được lập bởi các chữ số: 0, 1, 2, 3 là: .........

A. 1032

B. 123

C. 1023

D. 3210

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 2

Câu hỏi

Đáp án

1

A

2

A

3

A

4

C

5

B

6

A

7

A

8

D

9

A

10

C

Bên cạnh việc sưu tầm những đề thi 15 phút để gửi đến các thầy cô thì Giải bài tập Toán lớp 3 cùng các đề thi học kì 1 lớp 3 cũng rất quan trọng với các giáo viên và cả phụ huynh để hướng dẫn các con học tập, tự rèn luyện bản thân. Việc luyện tập thường xuyên các đề kiểm tra 15 phút môn Toán 3 rất tốt cho kỹ năng giải Toán của các em học sinh. Chúc các em học sinh học tốt và thi tốt.

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 32
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 3 môn Toán Xem thêm