Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3: Ôn tập về hình học

1 19

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Ôn tập về hình học gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Ôn tập về hình học

BÀI 07. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

10 câu trắc nghiệm 15 phút môn Toán lớp 3 ôn tập về hình học có đáp án được soạn phù hợp với quy chuẩn của Bộ Giáo Dục, VnDoc.com còn có Bài giảng điện tử lớp 3 hay nhất và mới nhất giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian soạn bài, mang lại chất lượng dạy học cao.

1. 50 cm = ......... dm

A. 10

B. 15

C. 5

D. 50

2. Tam giác MNP có ba cạnh bằng nhau. Cạnh MN = 50 cm. Chu vi của tam giác MNP là: .........

A. 150

B. 15

C. 100

D. 50

3. Cho tứ giác EFGH có EF = 10 cm, FG = 18 cm, GH = 25 cm, HE = 12 cm. Chu vi của EFGH là: .........

A. 62

B. 65

C. 66

D. 64

4. Chu vi của một hình là ......... các đường bao quanh hình đó.

A. Đo thước kẻ

B. Cây bút

C. Diện tích

D. Độ dài

5. Cho tứ giác ABCD có cạnh AB = CD = 3 dm, cạnh BC = DA = 2 dm. Chu vi của ABCD là: ......... dm

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Ôn tập về hình học

A. 6

B. 5

C. 6

D. 10

6. Đường gấp khúc ABCD có đoạn AB = 34 cm, BC = 10 cm, CD = 66 cm, DA = 40 cm. Độ dài đường gấp khúc ABCD là: .........

A. 105 cm

B. 15 dm

C. 10 dm

D. 145 cm

7. Trong hình có ......... hình chữ nhật

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Ôn tập về hình học

A. 9

B. 4

C. 6

D. 8

8. Trong hình có ......... hình vuông

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Ôn tập về hình học

A. 11

B. 14

C. 9

D. 13

9. 200 cm = ......... dm

A. 20

B. 2

C. 200

D. 120

10. 8 dm 2 cm = ......... cm

A. 10

B. 42

C. 82

D. 12

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Ôn tập về hình học

Câu hỏi

Đáp án

1

C

2

A

3

B

4

D

5

D

6

B

7

A

8

B

9

A

10

C

Bên cạnh việc sưu tầm những đề thi 15 phút để gửi đến các thầy cô thì Giải bài tập Toán lớp 3 cùng các đề thi học kì 1 lớp 3 cũng rất quan trọng với các giáo viên và cả phụ huynh để hướng dẫn các con học tập, tự rèn luyện bản thân. Việc luyện tập thường xuyên các đề kiểm tra 15 phút môn Toán 3 rất tốt cho kỹ năng giải Toán của các em học sinh. Chúc các em học sinh học tốt và thi tốt.

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3: Ôn tập về hình học, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 19
Đề kiểm tra 15 phút lớp 3 Xem thêm