Đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 tỉnh Hà Giang

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12

Đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 tỉnh Hà Giang do VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm hỗ trợ các em trong quá trình bồi dưỡng kiến thức Lịch sử bậc THPT, cũng như làm quen nhiều dạng đề thi học sinh giỏi khác nhau nhằm nâng cao kỹ năng cho bản thân.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2018

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN LỊCH SỬ

Thời gian 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 02/11/2017

Câu 1 (3 điểm): Trong quá trình tồn tại và phát triển, ASEAN coi trọng vấn đề an ninh chính trị.

Câu 2 (3 điểm): Nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm của nhân dân ta từ thế kỷ X đến thế kỷ XVIII. Bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ đất nước ta hiện nay.

Câu 3 (5 điểm): Về Phan Bội Châu, cụ Huỳnh Thúc Kháng có viết: "Với bầu nhiệt huyết yêu nước, Ông khăng khăng nhắm vào cái đích duy nhất là cứu quốc và giải thoát dân tộc, còn thủ đoạn để ứng phó với biến chuyển cả trong lẫn ngoài cũng không ngần ngại". Hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

Câu 4 (4 điểm): Quan hệ giữa Việt Nam - Hoa Kì từ 1945 đến nay. Cơ sở và nguyên nhân của mối quan hệ Việt nam - Hoa Kì.

Câu 5 (5 điểm): Nguyên nhân Đảng ta phải tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Nội dung cơ bản đường lối đổi mới đất nước của Đảng năm 1986.

------------HẾT---------------

Đề thi học sinh giỏi lớp 12

Đánh giá bài viết
3 5.172
Sắp xếp theo

    Thi học sinh giỏi lớp 12

    Xem thêm