Đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT môn Địa lý năm 2019 Bộ GD&ĐT

Đề thi chọn HSG môn Địa lý THPT năm 2019

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT môn Địa lý năm 2019 Bộ GD&ĐT. Nội dung tài liệu gồm 7 bài tập, thời gian làm bài 180 phút. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1 (3,0 điểm)

a) Phân tích sự thay đổi nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo vĩ độ địa lý, theo địa hình, theo lục địa và đại dương

b) Giải thích sự hình thành các vùng khô hạn trên Trái Đất.

Câu 2 (2,0 điểm)

a) Phân tích ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kĩ thuật, thị trường đến sản xuất thông nghiệp.

b) Giải thích tại sao vị trong khu vực dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước phát triển cao hơn các nước đang phát triển

Câu 3 (3,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học

a) Phân tích đặc điểm địa hình, khí hậu, thủy văn, đất và sinh vật dọc theo lát cắt địa hình C-D: từ biên giới Việt - Trung qua núi Phanxipăng, núi Pu Pha Phong đến sông Chu

b) Phân tích đặc điểm nhóm đất Teralit của nước ta. Địa hình có ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành và phản hóa nhóm đất feralit?

Câu 4 (3,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:

a) So sánh và giải thích chế độ nhiệt, chế độ mưa của vùng khí hậu Tây Bắc Bộ và vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.

b) Giải thích tại sao mực nước lũ ở sông ngòi Bắc Trung Bộ thường lên rất nhanh.

Câu 5 (3,0 điểm)

a) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư, đô thị ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

b) Giải thích tại sao ở nước ta tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn.

Câu 6 (3,0 điểm)

a) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích tình hình phát triển và phân bố hoạt động nội thương ở nước ta.

b) Giải thích tại sao hàng dệt, may chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu trị giá xuất khẩu hàng hóa của nước ta. Nêu những hạn chế của hàng dệt, may xuất khẩu nước ta hiện nay.

Câu 7 (3,0 điểm)

a) Cho bảng số liệu

SỐ LƯỢNG LỢN CỦA NƯỚC TA VÀ MỘT SỐ VÙNG NĂM 2010 VÀ 2016

Cả nước/vùng Năm 2010 Năm 2016
Cả nước 27373.3 29075,3
Đồng bằng sông Hồng 7301.0 7414,4
Đồng bằng sông Cửu Long 3798,9 3803,0

Nguồn Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Căn cứ vào bảng số liệu, nhận xét tình hình chăn nuôi lợn ở vùng Đồng bằng sông "Sẽ là vùng Đồng bằng sông Cửu Long Giải thích tại sao chăn nuôi lợn ở vùng Đông, bằng sông Cửu Long kém phát triển hơn vùng Đồng bằng sông Hồng.

b) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, nhận xét quy mô, cơ cấu ngành và sự phân bố của các trung tâm công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Để có kết quả học tập lớp 12 tốt nhất, mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT môn Địa lý năm 2019 Bộ GD&ĐT. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.612
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 12 Xem thêm