Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Đồng Nai

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Đồng Nai. Nội dung tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 180 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)

Những nguyên nhân chung dẫn tới sự phát triển kinh tế Mỹ và Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Từ những nguyên nhân ấy, Việt Nam có thể rút ra những bài học gì cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước?

Câu 2 (3,0 điểm)

Nêu những tác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đối với sản xuất và đời sống con người. Học sinh cần làm gì để góp phần thực hiện quốc sách phát triển khoa học - công nghệ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?

B. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,0 điểm)

Câu 3 (6,0 điểm)

Trình bày sự chuyển biến về giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Sự chuyển biến đó có tác động gì đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 - 1930?

Câu 4 (4,0 điểm)

Chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng được thể hiện như thế nào trong Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941)? Nêu ý nghĩa của việc chuyển hướng ấy.

Câu 5 (4,0 điểm)

Lập bảng so sánh sự khác nhau về chủ trương, biện pháp, tác dụng trong sách lược của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối với thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc trước và sau ngày 6 - 3 - 1946.

Để có kết quả học tập lớp 12 tốt nhất, mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Đồng Nai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.173
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 12 Xem thêm