Đề thi giữa học kì 2 môn Khoa học xã hội lớp 6 trường THCS Nguyễn Trung Trực, Cà Mau năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Khoa học xã hội lớp 6

Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học xã hội lớp 6 năm học 2015 - 2016 trường THCS Nguyễn Trung Trực, Cà Mau là đề thi học kì II môn Khoa học xã hội lớp 6 có đáp án dành cho các bạn học sinh và thầy cô tham khảo, làm tài liệu nghiên cứu, học tập môn Sinh lớp 6 được chắc chắn nhất, làm cơ sở học lên chương trình học lớp 7.

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 6 phòng GD&ĐT Bắc Giang năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Tam Hưng, Hà Nội năm 2014 - 2015

Trường THCS Nguyễn Trung Trực

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: KHOA HỌC XÃ HỘI - LỚP: 6
NĂM: 2015 - 2016
Thời gian: 90 phút

I. Trắc Nghiệm: (3 điểm). Em hãy chọn đáp án mà theo em là hợp lí. (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu 1. Thành phần của không khí gồm những khí?

A. Ôxi (22%) B. Nitơ (78%). C. Hơi nước và các khí khác (1%)

Câu 2. Trên bề mặt Trái Đất gồm có những khối khí?

A. Khối khí đại dương. B. Khối khí ôn hòa. C. Khối khí nóng. D. Khối khí lạnh.

Câu 3. Dụng cụ để đo khí áp là gì?

A. Ẩm kế. B. Nhiệt kế. C. Khí áp kế. D. Vũ kế.

Câu 4. Dụng cụ để đo nhiệt độ không khí là gì?

A. Khí áp kế. B. Vũ kế. C. Ẩm kế. D. Nhiệt kế.

Câu 5. Khối khí nóng được hình thành:

A. các vùng vĩ độ thấp.

B. các vùng vĩ độ cao.

C. trên các biển và đại dương.

D. trên các vùng đất liền.

Câu 6. Khối khí lạnh được hình thành:

A.các vùng vĩ độ thấp.

B. các vùng vĩ độ cao.

C. trên các biển và đại dương.

D. trên các vùng đất liền.

Câu 7. Năm 111 trước Công Nguyên nhà Hán chia Âu Lạc thành mấy quận?

A. 3 quận. B. 4 quận. C. 5 quận. D. 6 quận

Câu 8. Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra năm nào?

A. Năm 248. B. Năm 249. C. Năm 242. D. Năm 243.

Câu 9. Khởi nghĩa bà Trưng nổ ra ở đâu?

A. Hát môn. B. Hợp Phố. C. Cửu Chân. D. Nhật Nam.

Câu 10. Khởi nghĩa Phùng Hưng nổ ra vào năm nào?

A. Năm 776. B. Năm 777. C. Năm 768. D. Năm 769.

Câu 11. Chữ viết của người Chăm bắt nguồn từ chữ nào?

A. Chữ Phạn. B. Chữ La-tinh. C. Chữ Trung Quốc. D. Chữ Ấn Độ.

Câu 12. Nhân dân Cham-Pa theo đạo nào?

A. Phật và Bà-la-môn. B. Bà-la-môn. C. Thiên chúa giáo. D. Phật.

II. Tự Luận: (7 điểm)

Câu 1. Theo em: những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự thay đổi của nhiệt độ không khí? Cách đo nhiệt độ không khí như thế nào? Đơn vị của nhiệt độ không khí là gì? (1,5 điểm)

Câu 2. Em hãy cho biết: trên bề mặt trái đất, khí áp phân bố như thế nào? (1 điểm)

Câu 3. Ngày 15 tháng 10 năm 2013 nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh sau 4 lần đo như sau:

Lúc 1 giờ: 18oC - Lúc 7 giờ: 20oC

Lúc 13 giờ: 26oC - Lúc 19 giờ: 24oC

Em hãy tính nhiệt độ trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 từ số liệu trên? (1 điểm)

Câu 4. Nước Phù Nam ra đời trên cơ sở của nền văn hóa nào? (1,5 điểm)

Câu 5. Các chính sách vơ vét, bóc lột kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc đã để lại hậu quả gì cho đất nước ta lúc bấy giờ? (2 điểm)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Khoa học xã hội lớp 6

I. Trắc Nghiệm: (3 điểm).

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án A B C D A C A A A A A A

II. Tự Luận: (7 điểm)

Câu 1. Theo em những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự thay đổi của nhiệt độ không khí? Cách đo nhiệt độ không khí như thế nào? Đơn vị của nhiệt độ không khí là gì? (1,5 điểm)

  • Những nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi nhiệt độ của không khí là: tùy theo vị trí gần hay xa biển; thay đổi theo độ cao; thay đổi theo vĩ độ.
  • Cách đo nhiệt độ không khí: để nhiệt kế trong bóng râm, cách mặt đất 2m, đo vào lúc 1h, 7h, 13h, 19h.
  • Đơn vị của nhiệt độ không khí là oC.

Câu 2. Em hãy cho biết: trên bề mặt trái đất, khí áp phân bố như thế nào? (1 điểm)

Trên bề mặt trái đất, khí áp phân bố xen kẻ với nhau thành các đai áp cao và áp thấp từ xích đạo về cực.

Câu 3. Ngày 15 tháng 10 năm 2013 nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh sau 4 lần đo như sau:

Lúc 1 giờ: 18oC - Lúc 7 giờ: 20oC

Lúc 13 giờ: 26oC - Lúc 19 giờ: 24oC

Nhiệt độ trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 là:

18oC + 20oC + 26oC + 24oC / 4 = 88o/4 = 22oC (1 điểm)

Câu 4. Nước Phù Nam ra đời trên cơ sở của nền văn hóa nào? (1,5 điểm).

Trên cơ sở nền văn hóa Óc Eo, nước Phù Nam của cư dân cổ Nam Á và Nam Đảo sống trên đồng bằng Sông Cửu Long đã hình thành vào khoảng thế kỉ I, phát triển vào thế kỉ III-V và làm chủ một vùng rộng lớn ở Đông Nam Á.

Câu 5. Các chính sách vơ vét, bóc lột kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc đã để lại hậu quả gì cho đất nước ta lúc bấy giờ? (2 điểm).

Chính sách vơ vét bóc lột kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc để lại hậu quả vô cùng nặng nề đối với nước ta: nguồn tài lực, vật lực và nhân lực bị hao mòn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất. Phương thức bóc lột thông qua cống nạp và thuế khóa đã đẩy người dân Việt vào cuộc sống vô cùng cơ cực.

Đánh giá bài viết
30 6.311
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 6 môn khác Xem thêm