Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016 là đề kiểm tra học kì I lớp 12 nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh trong nửa đầu năm học. Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử có đáp án đi kèm, hi vọng sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức, ôn thi học kì 1 lớp 12 hiệu quả.

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 năm học 2015 - 2016 Thành phố Cần Thơ

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 12

MÔN: LỊCH SỬ, NĂM HỌC 2015 - 2016

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1: (3,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước phương án trả lời đúng

1. Bản Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực vào thời gian

A. ngày 25/10/1945 B. ngày 14/10/1945 C. ngày 24/10/1945 D. ngày 26/10/1945

2. Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian

A. ngày 8/8/1967 B. ngày 01/01/1984 C. ngày 28/7/1997 D. ngày 28/7/1995

3. Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm châu Phi vì

A. Tất cả các nước châu Phi giành độc lập.

B. 17 nước châu Phi giành độc lập.

C. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.

D. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ.

4. Ngày 28/01/1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài Nguyễn Ái Quốc về nước. Nơi Người lựa chọn đến đầu tiên là

A. Cao Bằng B. Thái Nguyên C. Tuyên Quang D. Bắc Kạn

5. Thủ đô của nước Việt Nam là Hà Nội. Vậy thủ đô của Khu giải phóng Việt Bắc là

A. Hà Nội B. Pác Bó C.Tân Trào D. Cao Bằng

6. Tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi ở Hà Nội vào thời gian

A. ngày 25/8/1945 B. ngày 19/8/1945 C. ngày 23/8/1945 D. ngày 02/9/1945

Câu 2: (4,0 điểm)

Nêu nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám có tác động như thế nào đối với nước ta và thế giới?

Câu 3: (3,0 điểm)

Trình bày vị trí, tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX. Nêu suy nghĩ của bản thân em về vai trò của khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

Câu 1: (3,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

1-C;2-D;3-B;4-A;5-C;6-B.

Câu 2: (4,0 điểm)

a. Nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. (2,25đ)

 • Nguyên nhân chủ quan:
  • Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, từng trải qua những cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất cho độc lập tự do. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì toàn dân nhất tề đứng lên cứu nước, cứu nhà. (0,5đ)
  • Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Hồ Chí Minh, đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn dựa trên cơ sở lí luận Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam. (0,5đ)
  • Do Đảng ta có quá trình chuẩn bị trong suốt 15 năm, qua các phong trào cách mạng..., đã đúc rút được những bài học kinh nghiệm qua những thành công và thất bại, nhất là trong quá trình xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa thời kì vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945... (0,5đ)
  • Trong những ngày khởi nghĩa, toàn Đảng, toàn dân nhất trí, đồng lòng.... Các cấp bộ Đảng và Việt Minh từ trung ương đến địa phương đã linh hoạt, sáng tạo chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy... (0,25đ)
 • Nguyên nhân khách quan: Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít... củng cố niềm tin và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta đứng lên Tổng khởi nghĩa. (0,5đ)

b. Tác động của cách mạng tháng Tám đối với nước ta và thế giới. (1,75đ)

 • Với Việt Nam:
  • Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc. Nó phá tan ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật và lật nhào ngai vàng phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa- Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ. (0,5đ)
  • Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở đầu kỉ nguyên mới cho dân tộc: kỉ nguyên độc lập tự do, nhân dân lao động nắm chính quyền,..... (0,5đ)
  • Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Đảng cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền,.... (0,25đ)
 • Với thế giới: góp phần chiến thắng Chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai,....cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh tự giải phóng ở các nước thuộc địa, trực tiếp là cách mạng Lào và Campuchia. (0,5đ)

Câu 3: (3,0 điểm)

a. Vị trí, tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ. (2,0đ)

 • Đưa loài người bước sang nền văn minh mới, thường gọi là Văn minh hậu công nghiệp, Văn minh thông tin. (0,5đ)
 • Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ có những tác động tích cực về nhiều mặt như tăng năng xuất lao động, không ngừng nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người. (0,5đ)
 • Dẫn đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực, .... hình thành thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa. (0,5đ)
 • Tuy nhiên, cuộc cách mạng khoa học- công nghệ cũng gây nên những hậu quả tiêu cực (chủ yếu do chính con người tạo nên) như: ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động, tai nạn giao thông,.... nhất là việc chế tạo những loại vũ khí có sức hủy diệt nhiều lần sự sống trên hành tinh. (0,5đ)

b. Suy nghĩ của bản thân em về vai trò của khoa học kĩ thuật .... (1,0đ)

 • Ngày nay, khoa học công nghệ xâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống và sản xuất của con người, đóng vai trò hết sức quan trọng với đời sống và sản xuất.... (0,5đ)
 • Nó trở thành nhân tố không thể thiếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia..... (0,5đ)
Đánh giá bài viết
1 624
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm