Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 là đề thi cuối học kì I môn Vật lý lớp 11 có đáp án kèm theo mà VnDoc.com xin được giới thiệu đến các bạn nhằm tham khảo, ôn tập cho bài kiểm tra khảo sát cuối học kì 1 lớp 11 được tốt nhất.

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 có đáp án

Đáp án đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11

1

B

11

A

21

C

31

D

2

D

12

A

22

B

32

A

3

C

13

D

23

D

33

D

4

A

14

C

24

C

34

B

5

A

15

B

25

D

35

D

6

C

16

A

26

C

36

C

7

B

17

B

27

B

37

C

8

A

18

A

28

C

38

A

9

C

19

D

29

D

39

D

10

B

20

A

30

B

40

B

Đánh giá bài viết
1 443
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm