Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - Đề số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - Đề số 1

Sự "góp mặt" đột ngột của 2 môn Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 đã khiến nhiều thí sinh lúng túng, chưa biết cách ôn luyện sao cho phù hợp. Vì vậy, VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - Đề số 1 để làm quen với cấu trúc đề thi mới.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên trường THPT chuyên Longoni Chelsea

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - Đề số 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - Đề số 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - Đề số 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - Đề số 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - Đề số 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - Đề số 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - Đề số 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - Đề số 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - Đề số 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - Đề số 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - Đề số 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi KHTN - Đề số 1

Bài 1 C

Bài 2 B

Bài 3 D

Bài 4 C

Bài 5 A

Bài 6 C

Bài 7 B

Bài 8 C

Bài 9 B

Bài 10 A

Bài 11 C

Bài 12 D

Bài 13 D

Bài 14 B

Bài 15 B

Bài 16 D

Bài 17 A

Bài 18 D

Bài 19 C

Bài 20 A

Bài 21 B

Bài 22 C

Bài 23 B

Bài 24 D

Bài 25 C

Bài 26 A

Bài 27 B

Bài 28 D

Bài 29 C

Bài 30 C

Bài 31 C

Bài 32 C

Bài 33 B

Bài 34 C

Bài 35 B

Bài 36 A

Bài 37 B

Bài 38 B

Bài 39 B

Bài 40 A

Bài 41 D

Bài 42 B

Bài 43 B

Bài 44 A

Bài 45 C

Bài 46 A

Bài 47 C

Bài 48 B

Bài 49 B

Bài 50 D

Bài 51 A

Bài 52 D

Bài 53 B

Bài 54 D

Bài 55 D

Bài 56 B

Bài 57 D

Bài 58 B

Bài 59 A

Bài 60 C

Đánh giá bài viết
1 4.730
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh khối B Xem thêm