Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Sinh học Sở GD&ĐT Phú Yên năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 02 trang)
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019
Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề
Câu 1. (2,5 điểm)
Viết đồ tóm tắt quá trình quang hợp. Những yếu tố nào điều kiện cần thiết
trong quá trình quang hợp?
Câu 2. (2,0 điểm)
a. c động vật nào sau đây thuộc lớp lưỡng cư: Rắn hổ mang, chim cánh cụt,
cóc nhà, cóc Tam Đảo, phi, rái cá.
b. Nêu vai t của lưỡng đối với đời sống con người người.
Câu 3. (2,0 điểm)
Bạn A sau khi chạy thể dục Xong, thể bạn ấy đổ mồ hôi rất nhiều.
a. Em hãy cho biết da bạn A đang thực hiện chức năng gì?
b. Giải thích hiện tượng trên? Lúc này bạn A cần làm để bảo vệ sức khỏe
Câu 4. (3,0 điểm)
Sau đây đồ hình thái của y sống các môi trường sinh thái độ chiếu
sáng khác nhau.
a. Mỗi dạng y (A, B, C) thể mọc những vị trí tương ng nào trong môi
trường sinh thái?
b. Hãy giải thích tại sao có sự khác nhau v hình thái như vậy?
Câu 5. (3,0 điểm)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Cho đồ phả hệ tả sự di truyền một bệnh người do một cặp gen quy
định, gen trội trội hoàn toàn.
Biết rằng không xảy ra đột biến bố của người đàn ông thế hệ thứ III không
mang gen gây bệnh. Hãy cho biết:
a. Bệnh do gen trội hay gen lặn quy định? liên kết với giới tính hay không?
b. Tỉ lệ người con đầu ng của cặp vợ chồng thế hệ thứ III bị bệnh bao
nhiêu?
Câu 6. (5,5 điểm)
a. một loài thực vật, gen A quy định tính trạng thân cao, gen a quy định tính
trạng thân thấp, gen B qui định tính trạng hoa đỏ, gen b qui định tính trạng hoa
trắng. Biết gen trội trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập nằm trên nhiễm
sắc thể thường. Cho lai giữa hai dòng thuần chủng thân cao, hoa trắng với thân
thấp, hoa đỏ được F1.
- Khi cho F1 lai phân tích, kết quả thu được như thế nào?
- Với cặp bố mẹ nêu trên nếu xảy ra đột biến trong quá trình giảm phân phát
sinh giao tử, qua quá trình thụ tinh tạo ra F1 thể tam bội (3n). Hãy viết kiểu gen
F1.
b. Trong một phép lại, bố m đem lai đều thuần chủng mỗi cặp tính trạng do
một gen quy định. Xét hai phép lai:
- Lai thuận: Cái lông xám x đực lông đen -->FI 100% lông xám.
- Lai nghịch: Cái lông đen x đực lông xám --» F1 con cái đều kiểu hình lông
xám, con đực đều có kiểu hình lông đen.
Hãy cho biết, tính trạng màu sắc lông của loài sinh vật trên di truyền theo qui
luật nào? Viết đồ lai cho mỗi phép lại nói trên.
Câu 7. (2,0 điểm)
Xét hai nhiễm sắc thể của một loài cấu trúc gồm các đoạn như sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Nhiễm sắc thể 1:
NHKGDBTA; Nhiễm sắc thể 2: OPQLMC
Từ hai nhiễm sắc thể trên qua đột biến đã hình thành dạng đột biến cấu trúc
nhiễm sắc thể như sau:
Dạng đột biến 1. Nhiễm sắc thể 1: NHGDBTA; Nhiễm sắc thể 2: OPOLMC.
Dạng đột biến 2. Nhiễm sắc thể 1: NHKGDBTA; Nhiễm sắc thể 2: OPMLỌC.
a. Hãy cho biết các dạng đột biến trên thuộc loại đột biến nào?
b. Loại đột biến nào làm cho các gen không thay đổi nhóm liên kết?
-------------Hết-------------

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Sinh học Sở GD&ĐT Phú Yên

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Sinh học Sở GD&ĐT Phú Yên năm học 2018 - 2019 có đáp án được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Sinh học để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường Phổ Thông Năng Khiếu, Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019 (chuyên)

Đánh giá bài viết
1 348
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Sinh học Xem thêm