Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2016 - 2017

1 373

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Vĩnh Phúc

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2016 - 2017 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lựa chọn tốt trường cấp 3 mình muốn học để nộp hồ sơ vào trường mình mong muốn nhất.

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa năm 2016 - 2017

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm 2016 - 2017

Hội đồng tuyển sinh trường THPT chuyên tỉnh Vĩnh Phúc công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017

STT  LỚP ĐIỂM CHUẨN SỐ LƯỢNG HS GHI CHÚ
1  Chuyên Toán 35.20 35  
2 Chuyên Tin NV1: 28.40  28  
NV2: 31.75 7  
3 Chuyên Lý 29.55 35  
4 Chuyên Hóa 28.55 35  
5 Chuyên Sinh  30.55 35  
6 Chuyên Văn 31.55 35  
7 Chuyên Sử 28.65 18  
8 Chuyên Địa 28.05 18  
9 Chuyên Anh 35.10 35  
10 Chuyên Pháp NV1: 28.45  14  
NV2: 29.45 21  
11 Lớp phổ thông 19.90 35  
Tổng 351  
Đánh giá bài viết
1 373
Tra cứu Điểm thi vào lớp 10 Xem thêm