Bài giảng Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bài giảng Tia hồng ngoại và tia tử ngoại 25 MB 07/07/2015 2:43:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài giảng Tia hồng ngoại và tia tử ngoại được thiết kế PowerPoint sinh động, giúp các em dễ dàng tiếp thu bài và hiểu về bản chất, tính chất tia hồng ngoại. Chúc thầy cô và các em có tiết học hay.
Bài giảng Vật lý lớp 12 Xem thêm