Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 nâng cao năm 2020 - Đề số 3

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 nâng cao năm 2020 - Đề số 3 được biên soạn phù hợp với cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 9, đánh giá đúng năng lực của các bạn học sinh với nội dung câu hỏi mở rộng nâng cao, đòi hỏi các bạn phải suy luận, tư duy khi làm bài.
Trắc nghiệm Hóa học 9 Xem thêm