Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 4

Đề kiểm tra Hóa 9 học kì 2

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 4 được VnDoc biên soạn, đăng tải nằm trong nội dung đề thi cuối kì 2 Hóa hóa 9, giúp các bạn luyện tập với dạng bài thường xuất hiện trong đề, củng cố nâng cao kĩ năng làm bài. Tài liệu còn rất hữu ích đối với thầy cô dùng để tham khảo cho học sinh ôn tập và ra đề cho các em.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 9

NĂM HỌC 2019- 2020

Thời gian làm bài: 45 phút

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

(Biết H=1;C=12;O=16;Cl =35,5; Mg = 24; Fe = 56, Zn=65)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Có ba lọ không nhãn đựng: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn. Có thể phân biệt bằng cách nào sau đây?

A. Dùng quỳ tím và nước.

B. Khí cacbon đioxit và nước.

C. Kim loại natri và nước.

D. Phenolphtalein và nước.

Câu 2. Người ta đang nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên liệu khi cháy không gây ô nhiễm môi trường là

A. H2

B. CH4

C. C4H10

D. CO

Câu 3. Nhóm chất gồm các hiđrocacbon là

A. C2H6O, CH3Cl, C2H5O2N, CO

B. C2H6O, C3H8, C2H5O2N, Na2CO3

C. C2H6O, C6H6, CO, Na2CO3

D. C2H6, CH4, C2H2, C6H6

Câu 4. Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn vào dung dịch CH3COOH. Thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là

A. 0,56 lít.

B. 4,48 lít.

C. 2,24 lít.

D. 3,36 lít.

Câu 5. Trong các chất sau: Mg, Cu, MgO, KOH, Na2SO4, Na2SO3. Dung dịch axit axetic tác dụng được với chất nào:

A. MgO, KOH, Na2SO4, Na2SO3

B. Cu, MgO, Na2SO4, Na2SO3

C. Mg, MgO, KOH, Na2SO3

D. Mg, Cu, MgO, KOH

Câu 6. Khi phân tích một hiđrocacbon (X) chứa 85,71% cacbon. Công thức phân tử của (X) là

A. C2H6.

B. C3H6.

C. C2H4.

D. C3H8.

Câu 7. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ

A. trên 5%.

B. dưới 2%.

C. từ 2% - 5%.

D. từ 3% - 6%.

Câu 8. Nhận xét nào dưới đây là đúng khi nói về polime?

A. Đa số các polime dễ hòa tan trong các dung môi thông thường.

B. Các polime có phân tử khối rất lớn.

C. Các polime dễ bay hơi.

D. Đa số các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Câu 9. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được

A. glixerol và muối của một axit béo.

B. glixerol và axit béo.

C. glixerol và xà phòng.

D. glixerol và muối của các axit béo.

Câu 10. Số ml rượu etylic có trong 100 ml rượu 40o

A. 40ml

B. 50ml

C. 60ml

D. 70ml

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển đối hóa học sau:

CH4 → C2H2 → C2H4 → CH3CH2OH → CH3COOH → CH3COOC2H5

Câu 2. (1,5 điểm) Nhận biết các chất dưới đây bằng phương pháp hóa học:

Rượu etylic, axit axetic, glucozơ

Câu 3. (2,5 điểm) Hòa tan hoàn toàn 11,3 g hỗn hợp A gồm Mg, Zn trong 200g dung dịch CH3COOH nồng độ a%, vừa đủ tạo thành dung dịch B; 6,72 lít khí Hidro ở điều kiện tiêu chuẩn. Hãy:

a, Viết phương trình hóa học của phản ứng trên ?

b, Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A ban đầu?

c, Tính nồng độ phần trăm của dung dịch CH3COOH đã dùng và dung dịch muối thu được sau phản ứng?

Câu 4. (1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hợp chất hữu cơ X thu được 17,6 g khí CO2 và 9 g H2O. Biết phân tử chất X chỉ chứa một nguyên tử oxi trong phân tử và tác dụng được với Natri giải phóng H2. Hãy xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo có thể có của X.

VnDoc đã giới thiệu Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 4, gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận, nội dung câu hỏi đề thi bám sát chương trình đảm bảo cho các ôn tập Hóa 9 học kì 2. Để phân hóa học sinh, đề thi đưa ra một số câu hỏi vận dụng nâng cao đòi hỏi các bạn phải suy luận trong quá trình làm bài thi, để đạt kết quả cao trong bài thi học kì 2 môn Hóa học.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi Hóa học 9 kì 2 năm 2019-2020 (Đề số 4). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 9, Giải bài tập Vật Lí 9, Giải bài tập Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn ôn thi tốt, mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
2 438
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

    Xem thêm