Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 nâng cao năm 2020 - Đề số 3

Đề thi hóa lớp 9 học kì 2 nâng cao có đáp án

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 nâng cao năm 2020 - Đề số 3 được đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn là đề thi hóa học kì 2 lớp 9, gồm các dạng bài tập, lý thuyết nâng cao Hóa học 9 học kì 2 có đáp án kèm theo.

Hi vọng tài liệu này giúp các em ôn tập, củng cố nâng cao kiến thức các dạng bài tập, đặc biệt rất hữu ích dành cho các bạn luyện ôn thi học sinh giỏi và thi vào các trường chuyên.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 3

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Để tạo muối KHCO3 duy nhất thì tỉ lệ CO2 sục vào dung dịch KOH là bao nhiêu?

A. 2 : 3

B. 1 : 2

C. 1 : 1

D. 1 : 3

Câu 2. Hợp chất Y là chất lỏng không màu, có nhóm – OH trong phân tử, tác dụng với kali nhưng không tác dụng với kẽm. Y là

A. KOH.

B. CH3COOH.

C. Ba(OH)2.

D. C2H5OH.

Câu 3. Dãy chất nào sau đây thuộc nhóm gluxit?

A. C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6.

B. C6H6, C6H12O6, C12H22O11.

C. (C6H10O5)n, C12H22O11, C6H12O6.

D. CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11.

Câu 4. Khi đốt cháy một loại gluxit có công thức Cn(H2O)m, người ta thu được khối lượng H2O và CO2 theo tỉ lệ 33 : 88. Vậy gluxit là

A. C6H12O6.

B. C12H22O11.

C. (C6H10O5)n.

D. protein.

Câu 5. Cho sơ đồ sau:

CH2 = CH2 + H2O \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} X

X + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Y + H2O

X + Y  \overset{men}{\rightarrow} CH3COO-C2H5 + H2O

X, Y là

A. C2H6, C2H5OH.

B. C2H5OH, CH3COONa.

B. C2H5OH, CH3COOH

D. CH3COOH, C2H6

Câu 6. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế Cl2 từ MnO2 và HCl

Đề thi hóa học kì 2 lớp 9 nâng cao

Hóa chất lần lượt ở bình 1 và bình 2 là:

A. Dung dịch NaCl bão hòa, dung dịch H2SO4 đặc

B. Nước cất và dung dịch H2SO4 đặc

C. Dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch NaCl bão hòa

D. Dung dịch H2SO4 đặc và nước cất

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Viết các phương trình phản ứng hóa học theo sơ đồ biến hóa sau (kèm theo điều kiện nếu có)

CH4 → A1 → A2 \overset{}{\rightleftharpoons} A3→ A4 \overset{}{\rightleftharpoons} A5 → CH4

Câu 2. (1,5 điểm) Hỗn hợp khí A gồm các khí: CH4, SO2, C2H4 làm thế nào để nhận ra sự có mặt các chất khí trong hỗn hợp

Câu 3. (2,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 0,5 lít hỗn hợp gồm hidrocacbon X (chỉ chứa C, H) và CO2 bằng 2,5 lít O2 dư thu được 3,4 lít hỗn hợp khí. Nếu cho hơi nước ngưng tụ thì còn lại 1,8 lít. Hỗn hợp khí cho qua dung dịch kiềm dư thì còn lại 0,5 lít (các khí đo cùng điều kiện). Xác định công thức phân tử của hidrocacbon X.

(Na = 23, O = 16, C = 16, H = 1)

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học nâng cao lớp 9

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

1 2 3 4 5 6
C D C A B A

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1.

A1: C2H2

A2: CH3CHO

A3: C2H5OH

A4: CH3COOH

A5. CH3COONa

Câu 2.

Trích các mẫu trên rồi đánh số thứ tự

Dẫn lần lượt các khí trên qua bình đựng dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Các mẫu thử còn lại không hiện tượng gì là CH4, C2H4

- Tiếp tục cho 2 khí CO2 và SO2 vào bình đựng dung dịch nước Brom dư

Mẫu thử nào làm nhạt màu nước brom là SO2

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Mẫu thử còn lại không có hiện tượng gì là CO2

Cho 2 mẫu thử CH4, C2H4 vào nước Brom

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Mẫu thử làm nhạt màu nước Brom là C2H4

Mẫu thử không hiện tượng gì là CH4

Câu 3.

Gọi công thức hidrocacbon X là: CxHy

{V_{{H_2}O}} = 3,4 - 1,8 = 1,6lít

Dẫn hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch kiềm dư thì CO2 bị hấp thụ

{V_{C{O_2}}} = 1,8 - 1,5 = 1,3 lít

Khí còn lại là O2 dư 0,5 lít => Thể tích O2 phản ứng = 2,5 - 0,5 = 2 lít

X + O2 → CO2 + H2O

Bảo toàn nguyên tố O:

2{V_{{O_2}}} = 2{V_{C{O_2}}} + {V_{{H_2}O}}

=> Thể tích CO2 tạo ra = ( 2 x 2 - 1,6) : 2 = 1,2 lít

Thể tích CO2 trong hỗn hợp ban đầu = 1,3 - 1,2 = 0,1 lít

\begin{array}{l}
x = \frac{{{V_{C{O_2}}}}}{{{V_X}}} = \frac{{1,2}}{{0,4}} = 3\\
x = \frac{{2{V_{{H_2}O}}}}{{{V_X}}} = \frac{{1,6}}{{0,4}} = 8
\end{array}

Vậy hidrocacbon M : C3H8

VnDoc đã giới thiệu Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 nâng cao năm 2020 - Đề số 3, nội dung cấu trúc đề thi bao gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận nâng cao, giúp các bạn học sinh ôn tập Hóa học kì 2 với các dạng bài tập nâng cao có trong chương trình Hóa học 9 cũng như đánh giá năng lực học sinh ở loại khá, giỏi.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 nâng cao năm 2020 - Đề số 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa 9, Chuyên đề Hóa học 9, Lý thuyết Hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 855
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

Xem thêm