Giáo án Nhà trẻ (24 – 36 tháng): Kéo cưa lừa xẻ - Dạy hát: Hái hoa

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Nhà trẻ (24 – 36 tháng): Kéo cưa lừa xẻ - Dạy hát: Hái hoa cung cấp cho các cô tài liệu tham khảo hữu ích cho công việc xây dựng bài học giúp trẻ được làm quen với các giai điệu vui nhộn của bài hát.
Lớp nhà trẻ Xem thêm