Lan Trịnh Lịch Sử Lớp 7

Em hãy nêu các chính sách đối nội và đối ngoại của các vua thời Lan Xang.

Em hãy nêu các chính sách đối nội và đối ngoại của các vua thời Lan Xang.

3
3 Câu trả lời
 • Phước Thịnh
  Phước Thịnh

  * Đối nội: Các vua Lan Xang chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

  * Đối ngoại:

  - Các vua Lan Xang luôn chú ý giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng.

  - Cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-an-ma vào nửa sau thế kỉ XVI để bảo vệ lãnh thổ và nền độc lập của mình.

  0 Trả lời 4 ngày trước
  • Người Sắt
   Người Sắt

   Các chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang:

   Chính sách đối nội:

   Các vua Lan Xang củng cố đất nước, chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

   Chính sách đối ngoại:

   - Luôn chú ý giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng như: Cam –pu – chia và Đại Việt.

   - Kiên quyết chiến đấu chống sự xâm lược của Miến Điện vào nửa sau thế kỉ XVI để bảo vệ lãnh thổ và nền độc lập của mình.

   0 Trả lời 4 ngày trước
   • Bơ

    Đối nội: Các vua Lan Xang chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

    Đối ngoại: Vương quốc Lan Xang luôn chú ý giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng như Cam-pu-chia và Đại Việt, nhưng đồng thời cũng cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Miến Điện vào nửa sau thế kỉ XVI để bảo vệ lãnh thổ và nền độc lập của mình.

    0 Trả lời 4 ngày trước
    Lịch Sử Xem thêm