Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 19

1 42

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 19: Ôn chữ hoa O - Ô - Ơ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa Ô (1 dòng), L, (1 dòng) viết đúng tên riêng: Lãn Ông (1 dòng) và câu ứng dụng: Ổi Quảng Bá... say lòng người (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng viết đúng, viết đều, viết đẹp.

3. Thái độ: Yêu thích môn học; có ý thức “Rèn chữ, giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác.

* MT: Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước qua câu ca dao: Ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây ... Hàng đào tơ lụa làm say lòng người (trực tiếp).

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  1. Giáo viên: Bảng phụ. Mẫu chữ viết hoa O (Ô, Ơ), các chữ Lãn Ông và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng con (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng các con chữ, hiểu từ và câu ứng dụng.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Viết bảng con.

 

- Nhắc lại tên bài học.

 

 

 

FLuyện viết chữ hoa.

- Cho HS tìm các chữ hoa có trong bài: L, Ô, Q, B, H, T, Đ.

- Cho HS nhắc lại cách viết hoa chữ: O, Ô, Ơ, Q, T

- Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết từng chữ.

- Yêu cầu HS viết chữ O, Ô, Ơ, Q, T vào bảng con.

F Luyện viết từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc từ ứng dụng: Lãn Ông

- Cho HS nói về Hải thượng Lãn Ông

- Giới thiệu: Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1710 – 1791) là một lương y nổi tiếng, sống vào cuối đời nhà Lê. Hiện nay, một phố cổ của thủ đô Hà Nội mang tên Lãn Ông.

- Yêu cầu HS viết vào bảng con: Lãn Ông

F Luyện viết câu ứng dụng.

- Gọi HS đọc câu ứng dụng.

- Yêu cầu HS nêu ý nghĩa của câu ca dao

- Giải thích câu ca dao: Ca ngợi những sản vật quý, nổi tiếng ở Hà Nội. Hà Nội có ổi Quảng Bá và cá ở Hồ Tây rất ngon, có lụa ở phố hàng Đào đẹp đến say lòng người.

- Cho HS viết bảng con.

*MT: Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước qua câu ca dao trong bài. Chúng ta phải có ý thức giữ gìn và phát huy những đặc sản và danh lam nổi tiếng của đất nước.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết (17 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng con chữ, trình bày sạch đẹp vào vở tập viết.

* Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu:

+ Viết chữ Ô: 1 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết chữ L, Q: 1 dòng.

+ Viế chữ Lãn Ông: 1 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết câu tục ngữ 1 lần.

- Yêu cầu HS viết vào vở

- Nhắc nhở các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

- Thu 5 bài để chấm.

- Nhận xét tuyên dương một số vở viết đúng, viết đẹp.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

 

- 3 HS tìm và phát biểu

 

- 1 HS nêu cách viết

- Quan sát

 

- Viết các chữ vào bảng con.

 

- 1 HS đọc tên riêng: Lãn ông.

- Phát biểu

 

 

 

- Viết trên bảng con.

 

- 1 HS đọc câu ứng dụng

- 3 HS nêu

- Lắng nghe

 

 

 

- Viết bảng con: Lãn Ông.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
1 42
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm