Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 23

1 26

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 23: Ôn chữ hoa S bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa (1 dòng) C(1 dòng) viết tên riêng Sầm Sơn (1 đòng) và câu ứng dụng Côn sơn suối chảy.... rì rầm bên tai (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng viết đúng, viết đều, viết đẹp.

3. Thái độ: Yêu thích môn học; có ýthức “Rèn chữ, giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Mẫu chữ viết hoa S (C, T), các chữ Sầm Sơn và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng con (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng các con chữ, hiểu từ và câu ứng dụng.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Viết bảng con.

 

- Nhắc lại tên bài học.

 

 

 

FLuyện viết chữ hoa:

- GV cho HS tìm các chữ hoa có trong bài: S, C, T.

- Cho HS nêu cách viết các chữ S, C, T

- GV viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết từng chư

- GV yêu cầu HS viết chữ S vào bảng con.

F HS luyện viết từ ứng dụng:

- GV gọi HS đọc từ ứng dụng: Sầm Sơn.

- Cho HS nêu những hiểu biết của mình về Sầm Sơn

- GV giới thiệu: Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hoá, là một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng của nước ta.

- GV yêu cầu HS viết vào bảng con.

F Luyện viết câu ứng dụng:

- GV mời HS đọc câu ứng dụng.

- Cho HS nêu ND của câu thơ trên

- GV giải thích câu thơ: ca ngợi cảnh đẹp yên tĩnh, thơ mộng của Côn Sơn (thắng cảnh gồm núi, khe, suối, chùa …. Ơ huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết (17 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng con chữ, trình bày sạch đẹp vào vở tập viết.

* Cách tiến hành:

- GV nêu yêu cầu:

+ Viết chữ S: 1 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết chữ C, T: 1 dòng.

+ Viết chữ Sầm Sơn: 2 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết câu ca dao 2 lần.

- Cho HS viết vào vở

- GV theo dõi, uốn nắn nhắc nhở viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

- GV thu 7 bài để chấm nhận xét tuyên dương một số vở viết đúng, viết đẹp.

- Hướng dẫn HS sửa 1 số lỗi sai

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

 

- HS quan sát và tìm

- 2 HS nêu

- Lắng nghe

 

- HS viết vào bảng con chữ S

 

- HS đọc tên riêng: Sầm Sơn.

- 2 HS nêu

 

 

- HS viết trên bảng con Sầm Sơn.

 

- HS đọc câu ứng dụng

- 2 HS nêu

- HS viết trên bảng con các chữ: Côn Sơn, ta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa lỗi theo hướng dẫn của GV

Đánh giá bài viết
1 26
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm