Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 12: Chính tả Nghe - viết - Cảnh đẹp non sông

1 535
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 3
CHÍNH TẢ
CẢNH ĐẸP NON SÔNG
I. MỤC TIÊU
Nhớ - viết lại chính xác 4 u ca dao cuối trong bài Cảnh đẹp non sông.
Tìm viết đúng các tiếng chứa âm đầu: tr/ch hoặc vần at/ac.
Viết đẹp, trình bày đúng các câu ca dao.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
Viết sẵn nội dung bài 2a hoặc 2b trên bảng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
1. KIỂM TRA BÀI (4 phút)
- Gọi HS lên bảng tìm từ có tiếng bắt đầu bằng tr/ch hoặc vần at/ac.
- Nhận xét, cho điểm HS.
2. DẠY - HỌC BÀI MỚI
Hoạt động dạy
Hoạt động học
* Giới thiệu bài (1 phút )
- Tiết chính t hôm nay, các em sẽ viết 4 câu
ca dao cuối trong bài Cảnh đẹp non sông
tìm các tiếng chứa âm đầu l/n hoặc vần
at/ac.
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả
(18 phút )
Mục tiêu
Nhớ - viết lại chính xác 4 u ca dao cuối
trong bài Cảnh đẹp non sông.
Viết đẹp, trình bày đúng c câu ca dao.
Cách tiến hành
a. Trao đổi về nội dung 4 câu ca dao
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- GV đọc 4 câu ca dao 1 ợt.
- Hỏi: Các u ca dao đều nói lên điều gì?
b. Hướng dẫn cách trình bày
- Bài chính tả có những tên riêng nào?
- 5 câu ca dao đều viết theo thể thơ nào?
Trình bày như thế nào cho đẹp?
- Câu ca dao cuối trình bày như thế nào?
- Trong bài chính tả những chữ nào phải viết
hoa?
- Giữa 2 câu ca dao ta viết như thế nào?
c. Hướng dẫn viết từ khó
- Yêu cầu HS nêu các từ khó, dễ lẫn khi viết
chính tả.
- Yêu cầu HS đọc viết c t vừa tìm
được.
d. Viết chính tả
e. Soát lỗi
g. Chấm bài
* Hoạt động 2: HD làm bài tập chính tả
(10’)
Bài 2
Mục tiêu
Tìm viết đúng các tiếng chứa âm
đầu: tr/ch hoặc vần at/ac.
- Theo dõi, sau đó 3 HS đọc lại.
- Các câu ca dao đều ca ngợi cảnh đẹp
của non sông đất nước ta.
- Các tên riêng: Ngh, Hi Vân, Hng,
Hàn, Nhà Bè, Gia Định, Đng Nai, Tháp
Mưi.
- 5 câu ca dao đều viết theo thể thơ lục
bát. Dòng 6 chữ viết lùi vào 2 ô, dòng
8 chữ viết lùi vào 1 ô li.
- Câu ca dao cuối, mỗi ng 7 chữ,
viết lùi vào 1 ô, dòng dưới thẳng với
dòng trên.
- Các chữ đầu câu tên riêng phải
viết hoa.
- Giữa 2 u ca dao để cách ra 1 ng.
- HS nêu: nước biếc, hoạ đồ, bát ngát,
nước chảy, thẳng cánh.
- 3 HS lên bảng viết, c lớp viết vào
bảng con.
- HS tự nhớ viết lại bài vào vở.
- Nghe GV đọc soát lỗi.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Cách tiến hành
GV thể chọn phần a hoặc phần b) tuỳ lỗi
chính tả HS địa phương thường mắc.
a. - Gọi HS đọc yêu cầu.
- Phát giấy viết đề bài bút cho các
nhóm.
- HS tự làm.
- Gọi 2 nhóm lên dán lời giải. Các nhóm
khác bổ sung nếu ý kiến khác.
- Nhận xét chốt lại lời giải đúng.
b. Tiến hành tương tự phần a.
* Hoạt động cuối: Củng cố, dặn (3
phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS v nhà tìm t chứa tiếng âm
đầu tr/ch hoặc vần at/ac. HS nào viết xấu,
sai 3 lỗi trở n phải viết lại bài.
- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
- Nhận đồ dùng học tập.
- HS tự làm trong nhóm.
- Đọc lời giải bổ sung.
- Làm bài o vở.
- Lời giải:
cây chuối - chữa bệnh - trông.
- Lời giải:
vác - khát - thác.
Tham khảo chi tiết các i giáo án lớp 3 tại đây:
https://vndoc.com/giao-an-tieng-viet-3

Giáo án Chính tả lớp 3

Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 12: Chính tả Nghe - viết - Cảnh đẹp non sông là tài liệu tham khảo giảng dạy cho các em học sinh nghe - viết chính xác 4 câu ca dao cuối trong bài Cảnh đẹp non sông (từ Đường vô sứ Nghệ.. hết). Đồng thời, trình bày đúng các câu thơ thể lục bát, thể song thất, luyện viết đúng 1 số tiếng chứa âm đầu hoặc vần dễ lẫn (ch/ tr). Mời các thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 3 phần Chính tả: Cảnh đẹp non sông soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 3 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 535
Giáo án Tiếng Việt 3 Xem thêm