Nấm lùn Lịch Sử lớp 7

Hãy lập và hoàn thành bảng về tổ chức chính quyền, xã hội, văn hóa thời Đinh - Tiền Lê

Nội dungThời ĐinhThời Tiền Lê
Tổ chức chính quyền............................................................
Tình hình xã hội...........................................................................
Đời sống văn hóa...........................................................................

4
4 Câu trả lời
 • Đậu Phộng
  Đậu Phộng

  * Tổ chức chính quyền:

  - Thời Đinh:

  + Hoàng đế có quyền lực cao nhất; giúp việc có ban văn, ban võ, cao tăng.

  + Các hoàng tử và tướng lĩnh thân cận giữ chức vụ chủ chốt

  + Địa phương gồm các cấp: đạo (châu), giáp, xã

  - Thơi Tiền Lê:

  + Vua đứng đầu, nắm mọi quyền hành

  + Giúp việc là Thái sư và Đại sư, dưới vua là quan văn, võ

  + Các con được phong vương và trấn giữ vùng hiểm yếu

  + Ở địa phương: cả nược chia thành 10 đạo, đến 1002 Vua đổi đạo thành lộ, phủ, châu rồi đến giáp, đơn vị cấp cơ sở là xã

  0 Trả lời 16:48 21/11
  • dnkd ♡
   dnkd ♡

   * Tình hình xã hội:

   - Lực lượng thống trị gồm vua, quan

   - Lực lượng bị trị: chủ yếu là nhân dân lao động:

   + Nông dân có số lượng đông đảo nhất, cày cấy ruộng đất làng xã

   + Nô tì có địa vị thấp kém nhất, số lượng không nhiều

   0 Trả lời 16:50 21/11
   • Đinh Đinh
    Đinh Đinh

    * Đời sống văn hóa:

    - Giáo dục chưa phát triển

    - Nho giáo chưa có ảnh hưởng lớn, Phật giáo được truyền bá rộng rãi

    - Nhiều loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ trong đời sống

    0 Trả lời 16:52 21/11
    • Vợ là số 1
     0 Trả lời 16:52 21/11
     Lịch Sử Xem thêm