Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt Giảm tải (8 tuần)

Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt Giảm tải

Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt Giảm tải (8 tuần) cho thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện sau khi nghỉ dịch Covid 19.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải toàn bộ bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Tài liệu mang tính chất tham khảo tùy trường và địa phương có điều chỉnh thích hợp cho chương trình học các môn.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt trong 8 tuần

Tuần

Môn

Tên Bài Dạy

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn điều chỉnh

1

1

Trí dũng song toàn

Tiếng rao đêm

Ghép 2 bài dạy trong 1 tiết

GV tập trung dạy nội dung tìm hiểu bài. Hướng dẫn HS tự luyện đọc ở nhà

2

CT

Trí dũng song toàn

Hà nội

Ghép 2 tiết chính tả tuần 21; 22 thành 1 tiết; Không dạy nội dung viết chính tả trên lớp.

Chỉ dạy chính tả âm vần, HS tự viết bài chính tả ở nhà

3

LTVC

MRVT:Công dân

Dạy ghép bài tuần 21, 22 dạy trong 1 tiết theo chủ đề MRVT: “Công dân”

Giảm bài tập 2, bài tập 4/ tr 18; bài tập 1/tr 28

4

TLV

Lập chương trình hoạt động

Ghép 2 bài trang 32 và trang 53 dạy trong 1 tiết

GV lựa chọn bài tập thực hành trên lớp cho phù hợp, những bài tập khác hướng dẫn HS làm ở nhà

5

Lập làng giữ biển

Cao Bằng

Ghép 2 bài dạy trong 1 tiết

GV tập trung dạy nội dung tìm hiểu bài. Hướng dẫn HS tự luyện đọc ở nhà

6

TLV

Ôn tập văn kể chuyện

Không điều chỉnh

Không điều chỉnh

7

LTVC

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Ghép 2 bài trang 32 và trang 38 dạy trong 1 tiết

GV lựa chọn bài tập thực hành trên lớp cho phù hợp, những bài tập khác hướng dẫn HS làm ở nhà

8

TLV

Kể chuyện - Kiểm tra viết

Không điều chỉnh

Không điều chỉnh

2

9

Phân xử tài tình

Chú đi tuần

Ghép 2 bài dạy trong 1 tiết

GV tập trung dạy nội dung tìm hiểu bài. Hướng dẫn HS tự luyện đọc ở nhà

10

CT

Cao Bằng

Núi non Hùng vĩ

Ghép 2 tiết chính tả tuần 23; 24 thành 1 tiết; Không dạy nội dung viết chính tả trên lớp.

Chỉ dạy chính tả âm vần, HS tự viết bài chính tả ở nhà

11

LTVC

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Ghép 2 bài trang 44 và trang 54 dạy trong 1 tiết

GV lựa chọn bài tập thực hành trên lớp cho phù hợp, những bài tập khác hướng dẫn HS làm ở nhà

12

KC

Kể chuyên theo chủ đề “Vì cuộc sống thanh bình”

Kể chuyện được chứng kiến, tham gia đã nghe đã đọc.theo chủ đề “Vì cuộc sống thanh bình”

- Tổ chức cho HS thực hành kể một câu chuyện

13

Luật tục xưa của người Ê - đê

Hộp thư mật

Ghép 2 bài dạy trong 1 tiết

GV tập trung dạy nội dung tìm hiểu bài. Hướng dẫn HS tự luyện đọc ở nhà

14

TLV

Trả bài văn kể chuyện

Không điều chỉnh

Không điều chỉnh

15

LTVC

MRVT: Trật tự-An ninh

Ghép 2 bài trang 48 và trang 59 dạy trong 1 tiết

GV lựa chọn bài tập thực hành trên lớp cho phù hợp, những bài tập khác hướng dẫn HS làm ở nhà

16

TLV

Ôn tập về tả đồ vật

Ghép 2 bài trang 63 và trang 66 dạy trong 1 tiết

GV lựa chọn bài tập thực hành trên lớp cho phù hợp, những bài tập khác hướng dẫn HS làm ở nhà

3

17

Phong cảnh đền Hùng

Cửa sông

Ghép 2 bài dạy trong 1 tiết

GV tập trung dạy nội dung tìm hiểu bài. Hướng dẫn HS tự luyện đọc ở nhà

18

CT

Ai là thuỷ tổ loài người

Lịch sử Ngày Quốc tế

Ghép 2 tiết chính tả tuần 25; 26 thành 1 tiết; Không dạy nội dung viết chính tả trên lớp.

Chỉ dạy chính tả âm vần, HS tự viết bài chính tả ở nhà

19

LTVC

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

20

TLV

Tả đồ vật - kiểm tra viết

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

21

Nghĩa thầy trò

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Ghép 2 bài dạy trong 1 tiết

GV tập trung dạy nội dung tìm hiểu bài. Hướng dẫn HS tự luyện đọc ở nhà

22

TLV

Trả bài văn tả đồ vật

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

23

LTVC

Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

24

TLV

Ôn tập về tả cây cối

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

4

25

Tranh làng Hồ

Đất nước

Ghép 2 bài dạy trong 1 tiết

GV tập trung dạy nội dung tìm hiểu bài. Hướng dẫn HS tự luyện đọc ở nhà

26

CT

Cửa sông

Đất nước

Ghép 2 tiết chính tả tuần 27; 29 thành 1 tiết; Không dạy nội dung viết chính tả trên lớp.

Chỉ dạy chính tả âm vần, HS tự viết bài chính tả ở nhà

27

LTVC

Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Ghép 2 bài trang 76 và trang 86 dạy trong 1 tiết

GV lựa chọn bài tập thực hành trên lớp cho phù hợp, những bài tập khác hướng dẫn HS làm ở nhà

28

KC

Kể chuyên theo chủ đề “Nhớ nguồn”

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia hoặc kể chuyện đã nghe đã đọc theo chủ đề “Nhớ nguồn”

- Tổ chức cho HS thực hành kể một câu chuyện.

29

Một vụ đắm tàu

Con gái

Ghép 2 bài dạy trong 1 tiết

GV tập trung dạy nội dung tìm hiểu bài. Hướng dẫn HS tự luyện đọc ở nhà

30

TLV

Tả cây cối - kiểm tra viết

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

31

LTVC

MRVT: Truyền thống

Dạy ghép bài tuần 26, 27 dạy trong 1 tiết theo chủ đề MRVT: “Truyền thống”

Giảm bài tập 2/tr 82, bài tập 1/ tr 90

32

TLV

Trả bài văn tả cây cối

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

5

33

Ôn tập - Kiểm tra giữa kì

GV lựa chọn nội dung ôn tập cho phù hợp

GV lựa chọn nội dung ôn tập cho phù hợp

34

CT

Ôn tập - Kiểm tra giữa kì

GV lựa chọn nội dung ôn tập cho phù hợp

GV lựa chọn nội dung ôn tập cho phù hợp

35

LTVC

Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Không điểu chỉnh

Không điểu chỉnh

36

TLV

Ôn tập về tả con vật

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

37

Thuần phục sư tử

Tà áo dài Việt Nam

Ghép 2 bài dạy trong 1 tiết

GV tập trung dạy nội dung tìm hiểu bài. Hướng dẫn HS tự luyện đọc ở nhà

38

TLV

Tả con vật - kiểm tra viết

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

39

LTVC

Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

Ghép 2 bài trang 110 và trang 115 dạy trong 1 tiết

GV lựa chọn bài tập thực hành trên lớp cho phù hợp, những bài tập khác hướng dẫn HS làm ở nhà

40

TLV

Trả bài văn tả con vật

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

6

41

Công việc đầu tiên.

Bầm ơi

Ghép 2 bài dạy trong 1 tiết

GV tập trung dạy nội dung tìm hiểu bài. Hướng dẫn HS tự luyện đọc ở nhà

42

CT

Cô gái của tương lai

Tà áo dài Việt Nam

Ghép 2 tiết chính tả tuần 30; 31 thành 1 tiết; Không dạy nội dung viết chính tả trên lớp.

Chỉ dạy chính tả âm vần, HS tự viết bài chính tả ở nhà

43

LTVC

MRVT: Nam và nữ

Dạy ghép bài tuần 30, 31 dạy trong 1 tiết theo chủ đề MRVT: “Nam và nữ”

Giảm bài tập 3/tr 120, bài tập 3/ tr 129

44

KC

Kể chuyên theo chủ đề “Nam và nữ”

Kể chuyện được chứng kiến, tham gia hoặc đã nghe đã đọc theo chủ đề “Nam và nữ”

- Tổ chức cho HS thực hành kể một câu chuyện.

45

Út Vịnh

Những cánh buồm

Ghép 2 bài dạy trong 1 tiết

GV tập trung dạy nội dung tìm hiểu bài. Hướng dẫn HS tự luyện đọc ở nhà

46

TLV

Ôn tập về tả cảnh

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

47

LTVC

Ôn tập về dấu phẩy

Ghép 3 bài trang 124 và trang 132,138 dạy trong 1 tiết

GV lựa chọn bài tập thực hành trên lớp cho phù hợp, những bài tập khác hướng dẫn HS làm ở nhà

48

TLV

Tả cảnh - kiểm tra viết

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

7

49

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Sang năm con lên bảy

Ghép 2 bài dạy trong 1 tiết

GV tập trung dạy nội dung tìm hiểu bài. Hướng dẫn HS tự luyện đọc ở nhà

50

CT

Bầm ơi

Trong lời mẹ hát

Ghép 2 tiết chính tả tuần 32; 33 thành 1 tiết; Không dạy nội dung viết chính tả trên lớp.

Chỉ dạy chính tả âm vần, HS tự viết bài chính tả ở nhà

51

LTVC

Ôn tập về dấu câu (dấu hai chấm, dấu ngoặc kép)

Ghép 2 bài trang 143 và trang 151 dạy trong 1 tiết

GV lựa chọn bài tập thực hành trên lớp cho phù hợp, những bài tập khác hướng dẫn HS làm ở nhà

52

TLV

Trả bài văn tả cảnh

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

53

Lớp học trên đường

Nếu trái đất thiếu trẻ con

Ghép 2 bài dạy trong 1 tiết

GV tập trung dạy nội dung tìm hiểu bài. Hướng dẫn HS tự luyện đọc ở nhà

54

TLV

Ôn tập về tả người

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

55

LTVC

MRVT: Trẻ em

Không điều chỉnh

Không điều chỉnh

56

TLV

Tả người - kiểm tra viết

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

8

57

CT

Sang năm con lên bảy

Không điểu chỉnh

Không điểu chỉnh

58

LTVC

Ôn tập về dấu câu (dấu gạch ngang)

Không điều chỉnh

Không điều chỉnh

59

KC

Kể chuyên được chứng kiến hoặc tham gia hoặc kể chuyện đã nghe đã đọc

Kể chuyện theo chủ đề “Những chủ nhân tương lai”

- Tổ chức cho HS thực hành kể một câu chuyện.

60

TLV

Trả bài văn tả người

Không điểu chỉnh

Không điều chỉnh

61

LTVC

MRVT: Quyền và bổn phận

Không điểu chỉnh

Không điểu chỉnh

62

TV

Ôn tập

GV lựa chọn nội dung ôn tập cho phù hợp

GV lựa chọn nội dung ôn tập cho phù hợp

63

TV

Ôn tập

GV lựa chọn nội dung ôn tập cho phù hợp

GV lựa chọn nội dung ôn tập cho phù hợp

64

TV

Kiểm tra

Kế hoạch thực hiện giảm tải chương trình học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt 8 tuần bao gồm nội dung trong chương trình học kì 2 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

Đánh giá bài viết
1 336
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 5 Xem thêm