Trần Gia Phúc Tin học

Khi biến đươc gán một giá trị mới, giá trị cũ của biến như thế nào?

tin học 8

3
3 Câu trả lời
 • Minh Thong Nguyen ...
  Minh Thong Nguyen ...

  17c 18c 19b 21c 25b 26a 27b 28d 29d

  0 Trả lời 23:34 12/03
 • Chồn
  Chồn

  Khi biến được gán giá trị mới, giá trị cũ sẽ được tự động xoá đi bất kể trước đó nó chứa giá trị nào (hoặc chưa có giá trị, ví dụ chỉ mới vừa khai báo xong). Cú pháp của phép gán như sau: tên_biến = biểu thức ; Khi gặp phép gán chương trình sẽ tính toán giá trị của biểu thức sau đó gán giá trị này cho biến.

  0 Trả lời 15:17 13/03
 • Cún ngốc nghếch
  Cún ngốc nghếch

  17 c Bị xóa đi

  18 b n%2=0

  19 b print ('Chao cac ban')

  20 c

  21 c %

  22 a 3

  23 b

  24

  0 Trả lời 15:27 13/03

Tin học

Xem thêm