Luyện Đề thi Hóa 8 học kì 2 năm 2021 đề 6

Đề thi hóa 8 học kì 2 năm 2021

Đề thi Hóa 8 học kì 2 năm 2021 đề 6 được giáo viên VnDoc biên soạn, giúp học sinh làm quen kĩ năng thi trắc nghiệm Hóa 8 và ôn thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8.

Đề thi học kì 2 lớp 8 online biên soạn theo chương trình học SGK, giúp các em học sinh không chỉ có thể trực tiếp làm bài mà còn dễ dàng ghi nhớ lượng kiến thức lớn chuẩn bị cho bài thi chính thức.

 • Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Cu=64, O=16, Cl=35,5, P=31, H = 1, Al=27

  Câu 1. Dãy kim loại dưới đây tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường là:

 • Câu 2.

  Trong các oxit sau: BaO, CuO, Al2O3, SiO2, Oxit kim loại nào dưới đây không phải là oxit bazo?

 • Câu 3.

  Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp

 • Câu 4.

  Cho 8,4 gam bột Fe tác dụng với dung dịch có chứa 3,65 gam HCl. Thể tích khí H2 (đktc) thu dược là:

 • Câu 5.

  Trong những oxit sau: CuO, MgO, Al2O3, Ag2O, K2O, PbO. Có bao nhiêu oxit phản ứng với Hidro ở nhiệt độ cao:

 • Câu 6.

  Khối lượng NaOH có trong 200 gam dung dịch NaOH 15%

 • Câu 7.

  Số mol chất tan có trong 400 ml NaOH 6M là

 • Câu 8.

  Tên gọi của Fe(OH)3 là:

 • Câu 9.

  Có 3 lọ mất nhãn đựng các khí O2, CO2, H2. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết được 3 lọ trên dễ dàng nhất?

 • Câu 10.

  Cho 0,56 g Fe tác dụng với 16g oxi tạo ra oxit sắt từ. Tính khối lượng oxit sắt từ và cho biết chất còn dư sau phản ứng

 • Câu 11
  Cho 12,6 gam kim loại M hóa trị II tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,04 lít H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định kim loại M.
  Trả lời: Kim loại M là ...
  Fe

  Số mol của H2 là: 5,04/22,4 = 0,225 mol

  Phương trình hóa học:  M + 2HCl → MCl2 +  H2

  Theo phương trình:   1                                      1

  Theo đầu bài:           x mol                                0,225 mol

  => nM = nH2 = 0,025 mol 

  Khối lượng mol của M = 12,6 : 0,025 = 56 => Kim loại M là Fe

 • Câu 12

  Cho 1,2 gam Mg phản ứng với 64 gam dung dịch CuSO4 20% thu được muối MgSO4 và kim loại Cu 

  a) Tính nồng độ phần trăm các muối thu được sau phản ứng 
  Trả lời: Nồng độ phần trăm các muối thu được sau phản ứng lần lượt là ...% và ....%

  7,36 và 9,2

  Phương trình phản ứng hóa học: 

  Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

  Theo đầu bài: nMg = 0,05 mol; nCuSO4 =  64.20%/160 = 0,08 mol

  Xét phương trình : Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

  Theo PTHH:           1           1                1           1      mol 

  Phản ứng:             0,05     0,08 

  Ta có thể thấy Mg phản ứng hết, CuSO4 dư, vậy các muối sau phản ứng gồm: CuSO4 dư, MgSO4

  nCuSO4 dư = 0,08 - 0,05 = 0,03 mol => mCuSO4 = 0,03.160 = 4,8 gam 

  nMgSO4 = 0,05.120 = 6 gam 

  Nồng độ phần trăm các muối thu được sau phản ứng là:

  C% CuSO4 = 4,8/(64+1,2).100% = 7,36% 

  C%MgSO4 = 6/(64/1,2).100% = 9,20%

 • b) Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng
  Khối lượng Cu thu được sau phản ứng là ...
  3,2g
  Từ phương trình hóa học ta có: nCu = nMg = 0,05 mol => mCu = n.M = 3,2 gam 
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 323
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 8 Online

  Xem thêm