Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài: Quang Trung xây dựng đất nước

Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài 26 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn Lịch sử 7 bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt môn Lịch sử 7. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

A. Lý thuyết Lịch sử bài 26

1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc

Quang Trung đóng đô ở Phú Xuân.

a. Về kinh tế:

 • Ban hành Chiếu khuyến nông, dân nghèo có ruộng cày.
 • Giảm nhẹ nhiều loại thuế.
 • Mở cửa ải, thông chợ.
 • Thủ công nghiệp và buôn bán được khôi phục.
 • Kinh tế được khôi phục.

b. Về văn hóa, giáo dục:

 • Ban Chiếu lập học, mở trường học.
 • Chữ Nôm là chữ viết chính thức, Nguyễn Thiếp lập Viện Sùng Chính để dịch chữ Hán sang chữ Nôm dùng làm tài liệu học tập đã đánh dấu thành quả trong lịch sử đấu tranh bảo tồn văn hóa dân tộc.

Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài 26

(Chiếu Nôm - Bút tích của Nguyễn Huệ gửi La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp)

Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài 26

(Ấn triện thời Tây Sơn)

2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao

a. Quốc phòng:

 • Phía Bắc Lê Duy Chỉ quấy phá; phía Nam Nguyễn Ánh cầu viện Pháp chiếm lại Gia Định.
 • Quang Trung xây dựng quân đội mạnh.
 • Thực hiện chế độ quân dịch.
 • Quân đội gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh, kỵ binh, chiến thuyền và đại bác.
 • Ngoại giao: đối với nhà Thanh là mềm dẻo nhưng kiên quyết, vua Thanh phải công nhận độc lập của nước ta. Đối với phương Tây: mở cửa.
 • Phía nam Nguyễn Ánh tìm cách đánh ra Quy Nhơn, Quang Trung lên kế hoạch lấy lại Gia Định, nhưng 16/9/1792 ông mất, Quang Toản lên ngôi nhưng bất lực nên cải cách của ông không thực hiện được.

b. Các sự kiện chính:

 • 1771 Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo.
 • 1777 nghĩa quân Tây Sơn lật đổ Chúa Nguyễn ở Đàng Trong.
 • 1785 Nguyễn Huệ chỉ huy, tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm Xoài Mút.
 • 1786 Tây Sơn tiến ra Bắc lật đổ Chúa Trịnh.
 • 1789 Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh.
 • 1789- 1792 Quang Trung thực hiện nhiều cải cách tiến bộ.
 • 1792 Quang Trung đột ngột qua đời.

B. Trắc nghiệm Lịch sử bài 26

Câu 1: Nhiệm vụ cấp bách của nhà Tây Sơn sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm và thống nhất được đất nước là gì?

A. Ổn định và khôi phục lại đất nước.

B. Đặt quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng.

C. Xây dựng kinh tế vững mạnh.

D. Chọn đất đóng đô.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Sau khi đánh đuổi được ngoại xâm, đất nước cũng đã được thống nhất thì nhiệm vụ cấp bách của nhà Tây Sơn là ổn định và khôi phục lại đất nước về mọi mặt sau một thời gian dài liên miên chiến tranh.

Câu 2: Ý nào sau đây không phản ánh đúng biện pháp của vương triều Tây Sơn để ổn định và phát triển đất nước sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Thanh?

A. Xây dựng chính quyền mới theo chế độ quân chủ chuyên chế, thành lập các trấn để quản lý đất nước.

B. Ban chiếu Khuyến nông, giảm nhẹ tô thuế, khôi phục sản xuất.

C. Ban bố chiếu lập học, mở mang các trường học, tổ chức thi cử để tuyển chọn nhân tài.

D. Cắt đứt quan hệ bang giao với nhà Thanh.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Nhà Tây Sơn vẫn tiếp tục thực hiện chính sách bang giao, hòa hảo với nhà Thanh.

Câu 3: Loại chữ nào dược Quang Trung sử dụng làm chữ viết chính thức của nhà nước?

A. Chữ Hán. B. Chữ quốc ngữ. C. Chữ Nôm. D. Chữ Nho.

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK-Tr.132)

Câu 4: Ý nghĩa của việc Quang Trung sử dụng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước?

A. Thể hiện sự sáng tạo của dân tộc.

B. Thể hiện sự quan tâm của nhà vua đến giáo dục và thi cử.

C. Để bài trừ chữ Nho.

D. Thể hiện sự tự chủ của dân tộc.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Quang Trung sử dụng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước thay cho chữ Hán thể hiện sự tự chủ của dân tộc vì chữ Nho là chữ sáng tạo của người Việt.

Câu 5: Vua Quang Trung ban hành chiếu Khuyến nông nhằm mục đích gì?

A. Giải quyết tình trạng đói khổ trên cả nước.

B. Giải quyết việc làm cho nông dân.

C. Giải quyết vấn nạn cướp ruộng của địa chủ đối với nông dân.

D. Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và dân lưu vong sau cuộc chiến.

Chọn đáp án: D

Câu 6: Ai là người được vua Quang Trung lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm?

A. Nguyễn Bỉnh Khiêm.

B. Nguyễn Thiếp.

C. Nguyễn Hữu Cầu.

D. Ngô Thì Nhậm.

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK-Tr.132)

Câu 7: Chính sách đối ngoại của nhà Tây Sơn đối với nhà Thanh là gì?

A. Thần phục hoàn toàn.

B. Không chịu thần phục.

C. Khiêu khích gây chiến tranh.

D. Mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ lãnh thổ.

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK-Tr.133)

Câu 8:

"Mà nay áo vải cờ đào

Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình"

A. Công chúa Ngọc Hân.

B. Nguyễn Nhạc.

C. Nguyễn Lữ.

D. Nguyễn Hữu Chỉnh

Chọn đáp án: A

Giải thích: (SGK-Tr.133)

Câu 9: Về quân sự, Quang Trung cho thực hiện chính sách gì để mộ binh?

A. Quân dịch.

B. Ngụ binh ư nông.

C. Bắt tất cả thanh niên, trai tráng tham gia nghĩa vụ quân sự.

D. Không bắt buộc đi lính.

Chọn đáp án: A

Giải thích: (SGK-Tr.133)

Câu 10: Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự sụp đổ của vương triều Tây Sơn là gì?

A. Vua Quang Trung mất sớm.

B. Không có đường lối kháng chiến đúng đắn.

C. Nội bộ bị chia rẽ, mất đoàn kết.

D. Không nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK-Tr.133)

Với nội dung bài Quang Trung xây dựng đất nước các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc, chính sách quốc phòng và ngoại giao của Quang Trung...

Ngoài Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài: Quang Trung xây dựng đất nước đã được VnDoc giới thiệu, mời các bạn cùng tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 7, Giải bài tập SGK môn Lịch sử lớp 7, Giải bài tập SBT môn Lịch sử 7 để hoàn thành tốt chương trình học THCS.

Đánh giá bài viết
1 730
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Lịch sử 7 Xem thêm