Giáo án Lịch sử 7 bài Quang Trung xây dựng đất nước

Giáo án Lịch sử lớp 7

Giáo án Lịch sử 7 bài Quang Trung xây dựng đất nước được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng với hình thức trình bày 3 cột phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp các thầy cô có thêm tài liệu tham khảo cho quá trình xây dựng bài học.

Giáo án Lịch sử 7 bài Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Giáo án Lịch sử 7 bài Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 26: QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

Thấy được những việc làm của Quang Trung về chính trị, kinh tế, văn hoá đã góp phần tích cực vào việc ổn định trật tự xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

2. Tư tưởng: Biết ơn người anh hùng áo vải Quang Trung

3. Kĩ năng: Đánh giá nhân vật lịch sử.

B. Phương tiện dạy học:

  • Tranh: Tượng đài Quang Trung
  • 1 số tư liệu về Quang Trung

C. Hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

- Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?

3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS KIẾN THỨC

- Vì sao sau khi đánh đuổi ngoại xâm, lật đổ các chính quyền PK trong nước, Quang Trung lại chăm lo xây dựng kinh tế, văn hoá?

(Chiến tranh liên miên, đất nước bị tàn phá, đời sống của nhân dân đói khổ → cần xây dựng kinh tế để nhân dân no ấm, đất nước giàu mạnh.)

- Để phát triển nông nghiệp, Quang Trung đã có biện pháp gì, kết quả ra sao?

- Nhận xét về chính sách nông nghiệp của Q .Trung?

(Chăm lo quyền lợi nông dân, khuyến khích họ trở về quê làm ăn, chia ruộng công bằng)

- Quang Trung đã làm gì để phát triển Công- TN?

- Tại sao mở cửa ải, thông chợ búa thì C-TN lại phát triển?

1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc

a. Phục hồi kinh tế

* Nông nghiệp:

  • Ban hành chiếu khuyến nông
  • Giảm tô thuế

* Công- thương nghiệp:

  • Giảm thuế
  • Mở cửa ải, thông chợ búa → Lưu thông hàng hoá trong nước, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
Đánh giá bài viết
1 2.004
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm