Giáo án Lịch sử 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu

Giáo án Lịch sử 7

Giáo án Lịch sử 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu giúp học sinh dễ dàng nắm được quá trình hình thành xã hội phong kiến châu Âu, hiểu khái niệm '' Lãnh địa phong kiến'', đặc trưng của lãnh địa phong kiến. Đồng thời học sinh còn biết nguyên nhân xuất hiện thành thị trung đại. Mời quý thầy cô cùng tham khảo!

Giáo án Lịch sử bài Phong trào Tây Sơn

Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (THỜI SƠ - TRUNG KÌ TRUNG ĐẠI).

A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:

  • Quá trình hình thành XHPK ở Châu Âu, cơ cấu XH.
  • Hiểu được khái niệm lãnh địa PK và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa.
  • Hiểu được thành thị trung đại xuất hiện như thế nào, kinh tế thành thị trung đại khác kinh tế lãnh địa ra sao.

2. Tư tưởng: Bồi dưỡng nhận thức cho hs về sự phát triển hợp quy luật của XH.

3. Kĩ năng:

  • Biết sử dụng bản đồ châu Á để xác định vị trí các quốc gia.
  • Bồi dưỡng kĩ năng so sánh đối chiếu.

B. Phương tiện dạy học:

1. Giáo viên: SGK, SGV, Bản đồ Châu Âu thời PK.

2. Học sinh: SGK, sưu tầm tranh ảnh, tài liệu liên quan bài học.

C. Hoạt đông lên lớp:

1. Ổn định:

2. Bài cũ:

Ở Lịch sử lớp 6 đã học về lịch sử các quốc gia cổ đại Phương Tây, em hãy kể tên một vài quốc gia CĐPT?

3. Bài mới:

Ở lịch sử 6 các em đã được học về các quốc gia cổ đại phương Tây và ở đây các quốc gia đó sớm phát triển thành những nước có chế độ PK (thay thế chế độ CHNL) đó là các nước Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt, sau này phát triển Anh, Pháp, TBN, Ý. Vậy để hiểu được quá trình hình thành và phát triển các nước PKCA đã diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu vào nội dung bài học.

Đánh giá bài viết
14 2.781
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm