Giáo án Lịch sử 7 bài Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Giáo án Lịch sử 7

Giáo án Lịch sử 7 bài Chế độ phong kiến nhà Nguyễn giúp giáo viên truyền tải kiến thức của bài cho học sinh, giúp các em hiểu nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền cũng những hoạt động và diễn biến đất nước diễn ra trong những năm cai trị của triều Nguyễn.

Giáo án Lịch sử bài Phong trào Tây Sơn

Bài 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ

1. Mục tiêu bài học:

 • KT: Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền. Các vua Nguyễn thuần phục nhà Thanh và khước từ mọi sự tiếp xúc với các nước phương Tây. Các ngành kinh tế thời Nguyễn còn nhiều hạn chế.
 • TT: Chính sách kinh tế của triều Nguyễn không phù hợp với yêu cầu lịch sử, nền kinh tế-XH không có điều kiện phát triển.
 • KN: Phân tích nguyên nhân các hiện trạng chính trị-kinh tế thời Nguyễn.

2. Phương tiện dạy học:

 • Bản đồ Việt Nam.
 • Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn (từ năm 1832)
 • Tranh ảnh về quân đội nhà Nguyễn.

3. Tiến trình dạy học:

a. Ổn định:

b. KTBC: Quang Trung đã có những chính sách và biện pháp gì để phục hồi kinh tế, ổn định xã hội, phát triển văn hoá dân tộc?

c. Bài mới: Triều đại Tây Sơn tồn tại được 25 năm (1778-1802) thì sụp đổ. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn được thiết lập.

Hoạt động dạy và học Kiến thức cơ bản

GV: Nhân cơ hội triều Tây Sơn suy yếu, Nguyễn Ánh đã có hành độ gì?

HS: Đem thuỷ binh ra lấn dần vùng đất của Tây Sơn.

GV: sử dụng bản đồ Việt Nam tường thuật trận chiến Nguyễn Ánh lật đổ Tây Sơn.

GV: Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền?

HS:

 • Đặt niên hiệu Gia Long chọn Phú Xuân làm kinh đô.
 • Năm 1802 lên ngôi Hoàng đế.
 • Vua trực tiếp nắm quyền từ Trung ương đến Địa phương.
 • Chia nước ta thành 30 tỉnh 1 phủ trực thuộc.

GV: Vua Gia Long chú trọng củng cố luật pháp như thế nào?

HS: Năm 1815 ban hành bộ "Hoàng Triều hình luật" gồm 22 quyển với 398 điều luật.

GV: Nhà Nguyễn đã thi hành những biện pháp gì để củng cố quân đội?

HS:

 • Xây dựng thành trì vững chắc.
 • Lập hệ thống trạm ngựa từ Nam Quan đến Cà Mau.

GV hướng dẫn HS xem H62, 63.

 • Quan võ thời Nguyễn mình mặc áo bào ngồi trên lưng ngựa có lọng che rất oai phong.
 • Lính cận về thời Nguyễn trang bị đầy đủ.

GV: Nhận xét chính sách đối Ngoại của nhà Nguyễn?

HS: Đóng của không tiêp xúc với người ngoài, chỉ thuần phục nhà Thanh một cách mù quán.

GV gọi HS đọc mục 2 SGK.

GV: Tình hình kinh tế nông nghiệp nước ta đầu thế kỉ XIX?

HS:

 • Các vua Nguyễn chú trọng về việc khai hoang (Nguyễn Công Trứ chiêu mộ dân lưu vong khai phá mền ven biển)
 • Lập ấp, lập đồn điền

GV: Thời Nguyễn có quan tâm tu sửa đê điều không?

HS:

 • Chế độ quân điền không có tác dụng.
 • Đê điều không sửa sang.
 • Do tài chính thiếu hụt, nạn tham tràn lan phổ biến.

GV: Thủ công nghiệp thời Nguyễn có những đặc điểm gì?

HS: Lập nhiều xưởng sản xuất-ngành khai mỏ mở rộng làng nghề thủ công phát triển nhưng thợ thủ công nộp thuế sản phẩm nặng nề.

GV: Em có nhận xét gì về hoạt động buôn bán trong nước?

HS:

 • Buôn bán mở rộng ở các thành thị, thị từ.
 • Phố chợ động đúc, sầm uất, hàng hoá phong phú.

GV: Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn được thế hiện như thế nào?

HS:

 • Mở rộng buôn bán với các nước trong khu vực nhất là Trung Quốc.
 • Hạn chế buôn bán với người phương Tây.

GV nhấn mạnh: Mặc dù nền kinh tế có nhiều điều kiện để phát triển nhưng những chính sách phản động đó của nhà Nguyễn đã không đáp ứng được nhu cầu của lịch sử nền kinh tế - xã hội.

1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền

Năm 1802 Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long chọn Phú Xuân làm kinh đô

Chia nước ta thành 30 tỉnh 1 phủ trực thuộc.

Năm 1815 Nhà Nguyễn ban hành luật Gia Long.

Quan tâm củng cố quân đội.

Đối Ngoại: Thuần phục nhà Thanh

2. Kinh tế dưới triều Nguyễn

Nông nghiệp chú trọng khai hoang lập ấp, lập đồn điền.

Không quan tâm đến đê điều.

Quan lại tham nhũng.

Thủ công nghiệp có điều kiện phát triển nhưng lại bị kìm hãm.

Thương nghiệp: Nội thương phát triển.

Ngoại thương hạn chế buôn bán với người phương Tây.

Đánh giá bài viết
2 2.157
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm