Giáo án Lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê (Tiết 1)

Giáo án Lịch sử 7 bài 9 (Tiết 1)

Giáo án Lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê (Tiết 1) được soạn chi tiết sẽ giúp các em biết được thời Đinh - Tiền Lê , bộ máy nhà nước đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, không còn đơn giản như nhà Ngô. Nhà Tống tiến hành chiến tranh xâm lượt và bị quân ta đánh bại. Mời quý thầy cô cùng tham khảo!

Bài 9. NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH - TIỀN LÊ (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Giúp học sinh:

  • Sự ra đời và tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh – Tiền Lê.
  • Diễn biến chính, ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất.

2. Thái độ:

  • Giáo dục học sinh lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức độc lập, tự chủ.
  • Biết ơn đối với những người có công xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời kỳ đầu giành độc lập.

3. Kỹ năng:

  • Bồi dưỡng kỹ năng vẽ sơ đồ, tường thuật diễn biến.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo án, lược đồ cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn.

2. Học sinh: Học bài cũ theo hướng dẫn. Sưu tầm một số tranh ảnh về đền thờ vua Đinh, Vua Lê.

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC

1. Kiểm tra bài cũ: (5/) Công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh trong buổi đầu độc lập ?

2. Giới thiệu bài: (1/)

Vào năm 967 Đinh Bộ Lĩnh lần lượt đánh bại, tình trạng cát cứ chấm dứt → đất nước được thống nhất. Vậy ! Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì sau khi thống nhất đất nước? → bài mới.

3. Bài mới: (34/)

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ

Hoạt động 1. Tìm hiểu quá trình nhà Đinh xây dựng đất nước. (10/)

? Sau khi thống nhất nước Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?

HS: Dựa vào sgk trả lời.

? Đặt tên nước là Đại Cồ Việt và không dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc nói nên điều gì ?

HS: Khẳng định Việt Nam có giang sơn riêng, bờ cõi riêng, Nước Đại Cồ Việt độc lập ngang hàng với Trung Quốc chứ không phải là nước phụ thuộc. Đinh Bộ Lĩnh là người Việt đầu tiên xưng đế. Hoàng đế là tước hiệu của vua nước lớn mạnh.

? Đinh Bộ Lĩnh đã có những chính sách gì để xây dựng đất nước?

? Những việc làm của vua Đinh có ý nghĩa như thế nào?

HS: Đinh Bộ Lĩnh đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ, khẳng định chủ quyền của quốc gia, dân tộc.

? Về đối ngoại Đinh Bộ Lĩnh có chính sách gì ?

GV: Mặc dù xưng đế nhưng ông ý thức được quan hệ giao bang rất quan trọng giữa ta và Trung Quốc. Mùa Xuân năm 970 ông sai sứ thần sang giao hảo với nhà Tống.

HS: quan sát đền thờ vua Đinh → ý nghĩa của việc lập đền thờ.

1. Nhà Đinh xây dựng đất nước

- Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng).

- Đặt tên nước là Đại Cồ Việt đóng đô ở Hoa Lư.

- Năm 970 đặt niên hiệu là Thái Bình.

* Đối nội:

- Phong vương cho các con.

- Cử các tướng thân cận giữ chức vụ chủ chốt.

- Xây dựng cung điện, đúc tiền, đề ra hình phạt.

* Đối ngoại: Giao hảo với nhà Tống

Hoạt động 2. Tìm hiểu về tổ chức chính quyền thời Tiền Lê. (10/)

HS thảo luận nhóm: Vì sao các tướng lĩnh lại suy tôn Lê Hoàn lên làm vua?

GV: giới thiệu vài nét về Lê Hoàn và hành động khoác áo long bào cho Lê Hoàn của thái hậu Dương Vân Nga.

? Em có nhận xét gì về hành động của thái hậu họ Dương ?

HS: Hành động của thái hậu họ Dương là đúng đắn. Bà đã biết hy sinh quyền lợi của dòng họ, vượt lên quan niệm của chế độ phong kiến để bảo vệ lợi ích của dân tộc, đây là việc làm đáng ca ngợi và khâm phục.

? Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước ở trung ương thời Tiền Lê. So sánh với thời Ngô và nhận xét .

? Bộ máy nhà nước ở địa phương được tổ chức như thế nào ?

? Cách tổ chức quân đội của nhà tiền Lê → Nhận xét.

GV: giải thích chế độ “ngụ binh ư nông”

2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê

a. Hoàn cảnh:

- Năm 979 Đinh Tiên Hoàng bị ám hại. Nhân cơ hội đó nhà Tống lâm le xâm lược nước ta.

→ Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua, (lập nên nhà Tiền Lê) đổi niên hiệu là Thiên Phúc.

b. Bộ máy nhà nước:

- Bộ máy cai trị ở trung ương:

+ Vua nắm mọi quyền hành, giúp việc cho vua có thái sư, đại và quan lại gồm 2 ban: văn, võ.

+ Các con vua được phong vương và trấn giữ nơi quan trọng

- Các đơn vị hành chính:

Cả nước chia 10 lộ → Phủ → Châu

c. Quân đội: Gồm 2 bộ phận:

Cấm quân và quân địa phương. Theo chế độ “ngụ binh ư nông”

Hoạt đông 3. Tìm hiểu về cuộc kháng chiến chốngTống của Lê Hoàn (14/)

? Nhà Lê đã chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Tống như thế nào?

GV: giới thiệu ký hiệu trên bản đồ để học sinh quan sát và trình bày.

GV: Tường thuật diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống trên bản đồ.

? Kết quả?

? Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống?

3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn

a. Diễn biến:

- Đầu năm 981 quân Tống chia hai đường thủy bộ tiến vào nước ta.

- Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo kháng chiến.

- Nhiều trận chiến đấu diễn ra ác liệt trên sông Bạch Đằng và trên bộ

b. Kết quả:

Quân Tống đại bại

c. Ý nghĩa:

- Thể hiện quyết tâm chống giăc ngoại xâm của quân và dân ta.

- Chứng tỏ bước phát triển mới của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của Đại Cồ Việt.

4. Củng cố: (3/)

  • Học sinh tường thuật lại diễn biến.
  • Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống.

5. Hướng dẫn học tập ở nhà: (2/)

  • Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh – Tiền Lê
  • Chuẩn bị bài 9 phần II: Soạn bài trả lời vào các câu hỏi xanh sgk .

IV. RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Đánh giá bài viết
3 4.290
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm