Giáo án Lịch sử 7 bài 21: Ôn tập chương IV

Giáo án Lịch sử 7 bài 21

Giáo án Lịch sử 7 bài 21: Ôn tập chương IVđược trình bày ngắn gọn, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh biết được sự phát triển toàn diện của đất nước ta ở thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI. Ngoài ra, các em còn so sánh điểm giống nhau và khác nhau thời thịnh trị nhất (thời Lê Sơ) với thời Lý - Trần. Hi vọng, với mẫu giáo án điện tử này, các quý thầy cô sẽ có thêm ý tưởng cho bài dạy của mình cuốn hút hơn.

BÀI 21: ÔN TẬP CHƯƠNG IV

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức:

 • Thấy được sự phát triển toàn diện của đất nước ta ở thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI.
 • So sánh điểm giống nhau giữa thời thịnh trị nhất (thời Lê sơ) với thời Lý -Trần.

2. Thái độ:

 • Lòng tự hào, tự tôn dân tộc về một thời thịnh trị của phong kiến Đại Việt ở thế kỷ XV – đầu thế kỉ XVI.

3. Kỹ năng:

 • Hệ thống các thành tựu lịch sử của một thời đại.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

 • Giáo án, lược đồ lãnh thổ Đại Việt thời Trần và thời Lê sơ.
 • Bảng phụ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lý – Trần và thời Lê sơ.
 • Tranh ảnh về các công trình nghệ thuật, nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Lê Sơ.

2. Học sinh

 • Sách giáo khoa.Vở bài soạn, vở bài học.
 • Học và chuẩn bị bài theo hướng dẫn của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp: (1/)

7A1………………………………………………; 7A2……………………………………….......

2. Kiểm tra bài cũ: (5/)

 • Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp đất nước?
 • Hiểu biết của em về Lê Thánh Tông.

3. Giới thiệu bài: (1/) Chúng ta đã học qua giai đoạn lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XV – đầu thế kỷ XVI cần hệ thống hóa kiến thức về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội văn học nghệ thuật của thời kì được coi là thịnh trị của chế độ phong kiến Việt Nam.

4. Bài mới: (32/)

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Khái quát tình hình chính trị. (8/)

GV: Xét về mặt chính trị chúng ta chủ yếu tập trung vào tổ chức bộ máy nhà nước.

=> dùng sơ đồ nhà nước thời Lý - Trần và thời Lê Sơ.

HS thảo luận nhóm 5 phút: Em hãy nhận xét sự giống nhau và khác nhau của hai tổ chức bộ máy nhà nước đó về triều đình và các đơn vị hành chính?

? Cách đào tạo tuyển chọn và bổ dụng quan lại?

HS: (Nhà nước thời Lê Thánh Tông lấy phương thức học tập, thi cử làm phương thức chủ yếu đồng thời là nguyên tắc tuyển lựa, bổ nhiệm quan lại. Các cơ quan và chức vụ giúp việc nhà Vua ngày càng được sắp xếp qui cũ và bổ sung đầy đủ (6 bộ: Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài …)

? Nhà nước thời Lê sơ khác nhà nước thời Lý Trần ở điểm gì?

HS: (Thời Lý –Trần: Nhà nước quân chủ quí tộc. Thời Lê sơ: nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế)

Hoạt động 2: Khái quát về tình hình luật pháp. (5/)

? Ở nước ta pháp luật có từ bao giờ?

GV khái quát: Thời Đinh Tiền lê mặc dù nhà nước tồn tại hơn 30 năm nhưng chưa có điều kiện xây dựng pháp luật đến năm 1042 sau khi nhà Lý thành lập 32 năm bộ luật thành văn đầu tiên ra đời đó là luật Hình thư. Đến thời Lê sơ pháp luật được xây dựng tương đối hoàn chỉnh (Luật Hồng Đức)

? Pháp luật ra đời có ý nghĩa gì?

HS: (Đảm bảo trật tự an ninh và kỉ cương trong xã hội)

HS thảo luận 3 phút: Pháp luật thời Lê Sơ có điểm giống và khác pháp luật thời Lý Trần như thế nào?

Hoạt động 3: Khái quát tình hình kinh tế. (9/)

? Tình hình kinh tế thời Lê sơ có điểm gì giống và khác thời Lý- Trần?

? Thủ công nghiệp có điểm gì nổi bật?

? Thương nghiệp?

GV chốt ý: Như vậy đến thời Lê sơ kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn

Hoạt động 4: Khái quát tình hình xã hội. (5/)

HS: lên bảng vẽ sơ đồ các giai cấp, tầng lớp trong xã hội thời Lý-Trần và thời Lê sơ.

? Em hãy so sánh?

GV: Như vậy thời Lý – Trần quan hệ sản xuất phong kiến đã xuất hiện nhưng còn yếu ớt, đến hời Lê sơ, quan hệ đó được xác lập vững chắc.

Hoạt động 5: Khái quát tình hình giáo dục và văn hóa. (5/)

? Giáo dục thi cử thời Lê sơ đạt được những thành tựu nào? có gì khác với thời Lý - Trần?

HS: (Khác với thời Lý - Trần, thời Lê sơ tôn sùng đạo nho. Nhà nước quan tâm phát triển giáo dục (nhiều người đỗ tiến sĩ: thời Lê Thánh Tông có tới 501 tiến sĩ)

? Văn học thời Lê sơ tập trung phản ánh nội dung gì?

? Nhận xét về những thành tựu khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ?

I. CHÍNH TRỊ

1. Khác nhau

* Thời Lí – Trần

- Vua nắm quyền hành, các quan đại thần có nhiệm vụ giúp vua – Thời nhà Trần, chính quyền trung ương là người họ Trần

- Địa phương: 24 lộ phủ - huyện – xã - làng xã còn nhiều luật lệ

* Thời Lê Sơ

- Vua nắm tuyệt đối mọi quyền hành, bãi bỏ các chức quan cao cấp và các khâu trung gian. Thay vào giúp vua có 6 bộ và các quan giám sát. Tăng cường thanh tra

-> 5 đạo - 13 đạo – phủ – châu huyện - xã

=> Bộ máy nhà nước thời Lê Sơ chặt chẽ hơn

2. Giống nhau

- Tuyển chọn quan lại qua thi cử

II. PHÁP LUẬT

1. Khác nhau:

- Luật pháp thời Lê Sơ hoàn chỉnh hơn, đầy đủ hơn, có nhiều tiến bộ hơn

2. Giống nhau:

- Cùng bảo về quyền lợi của vua, triều đình và giai cấp thống trị, khuyến khích SXNN

III. KINH TẾ

- Nông nghiệp:

· Diện tích đất được mở rộng

· XD hệ thống đê điều

· Sự phân hóa chiếm hữu ruộng đất ngày càng nhiều

- TCN: Nghề thủ công cổ truyền phát triển

- Thương nghiệp: Chợ phát triển

IV. XÃ HỘI

1. Giống nhau:

- Đều có 2 giai cấp và tầng lớp cơ bản

2. Khác nhau:

- Thời Lê Sơ phân hóa 2 giai cấp (Địa chủ PK và Nông dân) => XH đã có sự phân hóa hơn

+ Nô tì giảm, địa chủ ngày càng nhiều hơn

=> Sự phân chia gia cấp càng sâu sắc hơn

V. GIÁO DỤC – VĂN HOÁ

- Quan tâm phát triển giáo dục.

- Văn học yêu nước.

- Nhiều công trình khoa học, nghệ thuật có giá trị

5. Củng cố: (5/)

* Lập bảng thống kê các tác phẩm văn học, sử học nổi tiếng thời Lý, Trần, Lê sơ.

6. Hướng dẫn học tập ở nhà: (1/)

Chuẩn bị các nội dung sau:

 • Các sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
 • Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Sơ.
 • Các tác phẩm của Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Đánh giá bài viết
9 2.043
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm