Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 21

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 21 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử bám sát nội dung trọng tâm bài học do VnDoc sưu tầm và biên soạn, hỗ trợ quá trình dạy và học của thầy cô cùng các em học sinh trong môn Sử 7 đạt kết quả cao.

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 21

Câu 1: Nước Đại Việt thời Lê sơ tồn tại trong khoảng thời gian nào?

A. Thế kỉ XIV đến thế kỉ XVI

B. Thế kỉ XV đến thế kỉ XVI

C. Thế kỉ XIII đến thế kỉ XV

D. Thế kỉ XIV đến thế kỉ XV

Câu 2: Thời kì Lê sơ, quân dân Đại Việt phải chống thế lực xâm lược của kẻ thù nào?

A. Quân Mông – Nguyên

B. Quân Thanh

C. Quân Xiêm

D. Quân Minh

Câu 3: Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân sự. Đó là đặc điểm tổ chức bộ máy chính quyền thời nào?

A. Thời Tiền Lê

B. Thời Lý – Trần

C. Thời Lê sơ

D. Tất cả các thời kì trên

Câu 4: Thời Lê sơ có bao nhiêu đời vua? Kể tên ông vua đầu tiên và ông vua cuối cùng của triều đại Lê sơ

A. 9 đời. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Cung Hoàng

B. 10 đời vui. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Cung Hoàng

C. 8 đời vua. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Chiêu Tông

D. 7 đời vua. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Chiêu Tông

Câu 5: Ông vua anh minh nhất trong thời Lê sơ là ai?

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thái Tông

C. Lê Thánh Tông

D. Lê Nhân Tông

Câu 6: Luật Hồng Đức ra đời trong thời kì nào ở nước ta?

A. Thời Lý – Trần

B. Thời Nhà Hồ

C. Thời Tiền Lê

D. Thời Lê sơ

Câu 7: Các chức quan chuyên lo về nông nghiệp như: Khuyến nông sử, Hà đê sử, đồn điền sử có trong thời kì nào?

A. Thời nhà Trần và thời Lê sơ

B. Thời nhà Lý và thời Lê sơ

C. Thời nhà Hồ và thời Lê sơ

D. Thời nhà Lý – nhà Trần và thời nhà Hồ

Câu 8: Số lượng nô tì ngày càng giảm dần, đó là một trong những đặc điểm xã hội của thời kì nào?

A. Thời Lý – Trần

B. Thời nhà Hồ

C. Thời Lê sơ

Câu 9: Thời kì nào Nho giáo chiếm địa vị độc tôn? Phật giáo và đạo giáo bị hạn chế?

A. Thời nhà Lý

B. Thời nhà Trần

C. Thời nhà Hồ

D. Thời Lê sơ

Câu 10: Chiến thắng nào dưới đây là chiến thắng lớn nhất trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm thời Lê sơ?

A. Chiến thắng Bạch Đằng

B. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang

C. Chiến thắng Đống Đa

D. Chiến thắng Ngọc Hồi

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu12345678910
Đáp ánBDCBCDAB, CDB

Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, .... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
3 2.044
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm