Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 27

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 27 với câu hỏi trắc nghiệm Sử bám sát nội dung trọng tâm của bài học nhằm hỗ trợ quá trình dạy và học môn Sử lớp 7 đạt kết quả cao.

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 27

Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Tây Sơn thất bại trước cuộc tấn công của Nguyễn Ánh?

A. Nội bộ Tây Sơn chia rẽ, mâu thuẫn ngày càng gay gắt

B. Quân của Nguyễn Ánh rất mạnh

C. Nguyễn Ánh được sự giúp đỡ của quân Xiêm

D. Quang Trung mất, Quang Toản nối ngôi, nhưng không đủ năng lực

Câu 2: Nguyễn Ánh chiếm được Quy Nhơn vào khoảng thời gian nào?

A. Tháng 5 năm 1801

B. Tháng 6 năm 1801

C. Tháng 7 năm 1801

D. Tháng 8 năm 1801

Câu 3: Sau khi chiếm được Quy Nhơn, Nguyễn Ánh đánh chiếm vùng nào?

A. Đà Nẵng

B. Hội An

C. Phú Xuân

D. Quảng Ngãi

Câu 4: Khi bị Nguyễn Ánh tấn công, Nguyễn Quang Toản chạy ra nơi nào?

A. Quảng Bình

B. Nghệ An

C. Thanh Hóa

D. Bắc Hà

Câu 5: Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn từ năm nào và lấy niên hiệu là gì?

A. Năm 1802. Niên hiệu là Gia Long

B. Năm 1803. Niên hiệu là Minh Mạng

C. Năm 1804. Niên hiệu là Thiệu Trị

D. Năm 1805. Niên hiệu là Tự Đức

Câu 6: Kinh đô của triều Nguyễn đặt ở đâu?

A. Phủ Quy Nhơn

B. Phú Xuân

C. Đà Nẵng

D. Gia Định

Câu 7: Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế vào năm nào?

A. Năm 1802

B. Năm 1804

C. Năm 1806

D. Năm 1807

Câu 8: Sau khi lên ngôi hoàng đế, nhà Nguyễn đã làm gì?

A. Xây dựng bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế thống nhất

B. Ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long).

C. Xây dựng thành trì ở kinh đô, nhà vua trực tiếp điều hành công việc

D. Cả ba lý do trên

Câu 9: Những việc làm của nhà Nguyễn nhằm thực hiện mục đích gì?

A. Củng cố quyền lực của giai cấp thống trị

B. Giải quyết mâu thuẫn xã hội

C. Củng cố bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương

D. Xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến triều đại trước

Câu 10: Bộ Hoàng triều luật lệ được ban hành vào năm nào?

A. Năm 1814

B. Năm 1815

C. Năm 1816

D. Năm 1817

Câu 11: Những năm 1831 – 1832, nhà Nguyễn chia nước ra bao nhiêu tỉnh?

A. 10 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

B. 20 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

C. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

D. 40 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

Câu 12: Quan đứng đầu mỗi tỉnh được gọi là:

A. Chánh phó An phủ sứ

B. Đô ti, thừa ti

C. Tri phủ

D. Tổng đốc hoặc tuần phủ

Câu 13: Điểm cơ bản nhất trong chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Nguyễn là gì?

A. Siết chặt cách thống trị đối với nhân dân. Đóng kín, bảo thủ, mù quáng

B. Đàn áp nhân dân, thuần phục nhà Thanh

C. Đàn áp nhân dân, khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây

D. Áp dụng chặt chẽ bộ luật Gia Long, xem nhà Thanh là “Thiên Triều”

Câu 14: Nhà Nguyễn đã làm gì để phát triển nông nghiệp?

A. Khai hoang

B. Lập đồn điền

C. Thực hiện chế độ quân điền

D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 15: Vì sao chế độ quân điền dưới thời Nguyễn không còn tác dụng phát triển và ổn định trong đời sống nhân dân?

A. Nông dân bị trói buộc vào ruộng đất để nộp tô thuế

B. Nông dân phải đi phu dịch cho nhà nước

C. Phần lớn ruộng đất tập trung vào tay địa chủ

D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 16: “Tài chính thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến, việc sửa đắp càng khó khăn. Có nơi như phủ Khoái Châu (Hưng Yên), đê vỡ 18 năm liền…Cả một vùng đồng bằng phì nhiêu biến thành bãi sậy”. Đó là tình hình nước ta dưới triều vua nào?

A. Minh Mạng

B. Thiệu Trị

C. Tự Đức

D. Đồng Khánh

Câu 17: Năm 1828, Nguyễn Công Trứ được triều Nguyễn cử giữ chức gì?

A. Doanh điền sứ

B. Tổng đốc

C. Tuần phủ

D. Chương lý

Câu 18: Tại sao diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong?

A. Vì nông dân bị nhà nước tịch thu ruộng đất

B. Vì nông dân bị địa chủ, cường hào cướp mất ruộng đất

C. Vì triều đình tịch thu ruộng đất để lập đồn điền

D. Vì xuất hiện tình trạng “rào đất, cướp ruộng”

Câu 19: Thế kỉ XIX, tình hình công thương nghiệp nước ta như thế nào?

A. Công thương nghiệp sa sút

B. Công thương nghiệp có xu hướng phát triển mạnh mẽ

C. Nhà Nguyễn tăng cường thu thuế. Làm hạn chế sự phát triển công thương nghiệp

D. Nhà Nguyễn không có chính sách phát triển công thương nghiệp

Câu 20: Nghĩa quân lập căn cứ ở Trà Lũ (Nam Định), đánh nhau hàng chục trận lớn với quân triều đình. “Khi lâm trận thì đàn bà con gái cũng cầm giáo mác mà đánh”. Đó là cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩa Phan Bá Vành (1821 - 1827)

B. Khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833 - 1835)

C. Khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833 - 1835)

D. Khởi nghĩa Cao Bá Quát (1854 - 1856)

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu12345678910
Đáp ánABCDABCDAB
Câu11121314151617181920
Đáp ánCDADDCABBA

Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, .... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
15 7.516
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm