Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 27

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 27 có đáp án

VnDoc xin gửi tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 27 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học, ôn luyện kiến thức môn Sử nhằm đạt kết quả cao trong học tập.

 • 1

  Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Tây Sơn thất bại trước cuộc tấn công của Nguyễn Ánh?

 • 2

  Nguyễn Ánh chiếm được Quy Nhơn vào khoảng thời gian nào?

 • 3

  Sau khi chiếm được Quy Nhơn, Nguyễn Ánh đánh chiếm vùng nào?

 • 4

  Khi bị Nguyễn Ánh tấn công, Nguyễn Quang Toản chạy ra nơi nào?

 • 5

  Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn từ năm nào và lấy niên hiệu là gì?

 • 6

  Kinh đô của triều Nguyễn đặt ở đâu?

 • 7

  Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế vào năm nào?

 • 8

  Sau khi lên ngôi hoàng đế, nhà Nguyễn đã làm gì?

 • 9

  Những việc làm của nhà Nguyễn nhằm thực hiện mục đích gì?

 • 10

  Bộ Hoàng triều luật lệ được ban hành vào năm nào?

 • 11

  Những năm 1831 – 1832, nhà Nguyễn chia nước ra bao nhiêu tỉnh?

 • 12

  Quan đứng đầu mỗi tỉnh được gọi là:

 • 13

  Điểm cơ bản nhất trong chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Nguyễn là gì?

 • 14

  Nhà Nguyễn đã làm gì để phát triển nông nghiệp?

 • 15

  Vì sao chế độ quân điền dưới thời Nguyễn không còn tác dụng phát triển và ổn định trong đời sống nhân dân?

 • 16

  “Tài chính thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến, việc sửa đắp càng khó khăn. Có nơi như phủ Khoái Châu (Hưng Yên), đê vỡ 18 năm liền…Cả một vùng đồng bằng phì nhiêu biến thành bãi sậy”. Đó là tình hình nước ta dưới triều vua nào?

 • 17

  Năm 1828, Nguyễn Công Trứ được triều Nguyễn cử giữ chức gì?

 • 18

  Tại sao diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong?

 • 19

  Thế kỉ XIX, tình hình công thương nghiệp nước ta như thế nào?

 • 20

  Nghĩa quân lập căn cứ ở Trà Lũ (Nam Định), đánh nhau hàng chục trận lớn với quân triều đình. “Khi lâm trận thì đàn bà con gái cũng cầm giáo mác mà đánh”. Đó là cuộc khởi nghĩa nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 570
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm