Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 26

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 26 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 26 với các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học, ôn luyện kiến thức môn Sử nhằm đạt kết quả cao trong học tập.

 • 1

  Sau khi chiến thắng ngoại xâm, Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở đâu?

 • 2

  Vua Quang Trung đưa ra chiếu khuyến nông nhằm mục đích gì?

 • 3

  Vua Quang Trung yêu cầu nhà Thanh phải làm gì để phát triển thương mại?

 • 4
  Vua Quang Trung đã làm gì để khuyến khích học tập?
 • 5

  Vua Quang Trung giao cho ai lập Viện Sùng Chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm?

 • 6

  Quang Trung đã làm gì để khiến cho hàng hóa không ngưng đọng?

 • 7

  Thời Quang Trung chữ viết chính thức của nhà nước là gì?

 • 8

  Viện Sùng Chính được lập ra nhằm mục đích gì?

 • 9

  Hãy kể tên những sĩ phu đã có công giúp Quang Trung xây dựng chính quyền mới?

 • 10

  Sau khi quân Thanh bị đánh tan, ở phía Bắc thế lực nào lén lút hoạt động?

 • 11

  Sau khi quân Xiêm bị thất bại, Nguyễn Ánh tiếp tục cầu viện thế lực nào bên ngoài chiếm lại Gia Định?

 • 12

  Vua Thanh đã công nhận Quang Trung là gì?

 • 13

  Quang Trung từ trần vào ngày tháng năm nào?

 • 14
  Sau khi Quang Trung mất, ai là người lên nối ngôi?
 • 15
  Sau khi Quang Trung mất, chính quyền Tây Sơn suy yếu vì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 400
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm