Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 24

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 24 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 24 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học, ôn luyện kiến thức mở rộng nhằm nâng cao kết quả học tập môn Sử.

 • 1

  Tình hình chính quyền họ Trịnh giữa thế kỉ XVIII như thế nào?

 • 2

  Trận đói khủng khiếp nhất xảy ra ở Đàng Ngoài vào năm nào?

 • 3

  Chọn câu sai trong các câu sau đây?

 • 4

  Vào thời gian nào hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải lìa bỏ làng quê, phiêu tán khắp nơi?

 • 5

  Cuộc khởi nghĩa nào đã mở đầu cho phong trào nông dân ở Đàng Ngoài?

 • 6

  Năm 1741 – 1751, là thời gian nổ ra cuộc khởi nghĩa lớn nào của nông dân ở Đàng Ngoài?

 • 7

  Khởi nghĩa của Hoàng Công Chất diễn như vào thời gian nào?

 • 8

  Khởi nghĩa của Lê Duy Mật diễn ra ở đâu? Kéo dài bao nhiêu năm?

 • 9

  Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu diễn ra trong thời gian nào?

 • 10

  Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu xuất phát từ đâu?

 • 11

  Nghĩa quân của Nguyễn Hữu Cầu đã nêu khẩu hiệu gì?

 • 12

  Ai là người đứng đầu đầu cuộc khởi nghĩa ở vùng Sơn Nam?

 • 13

  Căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa Hoàng Công Chất ở đâu?

 • 14

  Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Các cuộc khởi nghĩa cuối cùng đều bị thất bại nhưng đó đã làm cho….bị lung lay”?

 • 15

  Vì trưng thu quá mức mà dân kiệt cả vật lực mà không thể nộp đủ đến nổi trở thành bần cùng mà bỏ cả nghề nghiệp. Có người vì thuế sơn mà chặt cả cây sơn, vì thuế vải lụa mà phá cả khung cử, vì thuế cá tôm mà xé chài lưới… đó là tình hình công thương nghiệp nước ta vào thời gian nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 356
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm