Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 20

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 20 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 20 do VnDoc biên soạn, hỗ trợ học sinh ôn luyện kiến thức trọng tâm của bài và làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 khác nhau trong chương trình học lớp 7

 • 1

  Sau khi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua vào năm nào, đặt tên nước là gì?

 • 2

  Bộ máy chính quyền thời Lê sơ được tổ chức theo hệ thống nào?

 • 3

  Quân đội thời Lê sơ được tổ chức theo chế độ “Ngụ binh ư nông”. Đúng hay sai?

 • 4

  Ai là người căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ”.

 • 5

  Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

 • 6

  Để nhanh chóng hồi phục công nghiệp, Lê Thái Tổ đã cho bao nhiêu lính về quê làm nông nghiệp sau khi chiến tranh

 • 7

  Thời Lê sơ ở đâu tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất?

 • 8

  Các cửa khẩu: Vân Đồn, Vạn Ninh (Quảng Ninh), Hội Thống (Nghệ An) là nơi:

 • 9

  Tầng lớp nào là tầng lớp phải nộp thuế cho nhà nước và không được xã hội phong kiến coi trọng?

 • 10

  Vì sao dưới thời Lê sơ lượng nô tì giảm dần?

 • 11

  Thời Lê sơ, tôn giáo nào chiếm địa vị độc tôn trong xã hội?

 • 12
  Thời Lê sơ (1428-1527), tổ chức bao nhiêu kha thi tiến sĩ? Chọn lựa bao nhiêu người làm trạng nguyên?
 • 13

  Hãy điền vào chỗ trống mệnh đề sau đây: Văn thơ chữ Hán có những tác phẩm nổi tiếng như….., Quỳnh uyển cửu ca

 • 14

  Thời Lê sơ, văn thơ chữ Nôm gồm những tác phẩm tiêu biểu nào dưới đây?

 • 15

  Tác phẩm sử học nào dưới thời Lê sơ gồm 15 quyền?

 • 16
  a, Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Lê sơ thể hiện rõ rệt và đặc sắc ở các công trình lăng tẩm, cung điện tại đâu?
 • b
  Năm 1428, cuộc kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi Nguyễn Trãi đã viết một áng hùng văn có tên gọi là gì?
 • 17

  Lê Thánh Tông tên là gì? Sinh ngày tháng năm nào?

 • 18

  Ngô Sĩ Liên là sử thần thời Lê sơ, ông đã biên soạn bộ sử nào?

 • 19

  Nội dung văn thơ thời Lê sơ có đặc điểm gì?

 • 20

  Đại Việt sử kí toàn thư là tác phẩm của ai?

 • 21

  Tác phẩm địa lí Đại Việt của Nguyễn Trãi có tên gọi là gì?

 • 22

  Tên tác phẩm nổi tiếng về y học thời Lê sơ là gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 639
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm