Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 19

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 19 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 19 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 được xây dựng từ nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập lớp 7 đạt kết quả cao.

 • 1

  Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?

 • 2

  Nguyễn Trãi từ đâu bí mật về Lam Sơn theo Lê Lợi khởi Nghĩa và dâng bản Bình Ngô Sách?

 • 3

  Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào, ngày, tháng, năm nào?

 • 4

  Những ngày đầu khởi nghĩa, lực lượng nghĩa quân Lam Sơn như thế nào?

 • 5

  Khi quân Minh tấn công căn cứ Lam Sơn, trước thế mạnh của giặc nghĩa quân đã làm gì?

 • 6

  Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi?

 • 7

  Lê Lai người dân tộc nào? Quê ở đâu?

 • 8

  Cuối năm 1421, quân Minh huy động bao nhiêu lính mở cuộc vây quét căn cứ của nghĩa quân Lam Sơn?

 • 9

  Trước tình hình quân Minh tấn công nghĩa quân, ai là người đã đề nghị tạm rời núi rừng Thanh Hóa, chuyển quân vào Nghệ An?

 • 10

  Vào thời gian nào nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng (Thọ Xuân – Thanh Hóa)?

 • 11

  Từ tháng 10.1424 đến tháng 8.1425, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phòng khu vực rộng lớn từ đâu đến đâu?

 • 12

  Tháng 9.1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân đến đâu?

 • 13

  Với thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn, quân Minh phải rút về đâu để cố thủ?

 • 14

  Tháng 10.1426, 5 vạn viện binh của giặc do tướng nào chỉ huy kéo vào Đông Quan?

 • 15
  Vương Thông đã quyết định mở cuộc phản công đánh vào chủ lực của nghĩa quân Lam Sơn ở đâu?
 • 16

  Chiến thắng nào của nghĩa quân đã làm cho 5 vạn quân Minh bị tử thương?

 • 17

  Vào thời gian nào 15 vạn quân viện binh của Trung Quốc chia làm hai đạo kéo vào nước ta?

 • 18

  Khi Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta, chúng đã bị nghĩa quân phục kích và giết ở đâu?

 • 19

  Tên tướng nào đã thay Liễu Thăng chỉ huy quân Minh tiến vào Đông Quan?

 • 20

  Vì sao quân ta phải chiếm thành Xương Giang trước khi viện binh của giặc đến?

 • 21

  Chiến thắng Xương Giang, nghĩa quân Lam Sơn đã tiêu diệt bao nhiêu tên địch?

 • 22

  Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống câu sau đây: “Nghe tin hai đạo viện binh Liễu Thăng, Mộc Thanh bị tiêu diệt hoàn toàn, Vương Thông ở …. (1)… vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hòa và chấp nhận ….(2)…. Để được an toàn rút quân về nước””.

 • 23

  Hội thề Đông Quan diễn ra vào thời gian nào?

 • 24

  Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 641
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm