Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 22

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 22 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 22 do VnDoc biên soạn bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 được xây dựng từ nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và ôn thi đạt kết quả cao.

 • 1
  Nhà Lê bắt đầu suy thoái từ thời gian nào?
 • 2
  Tại sao đến đầu thế kỉ XVI nhà Lê bắt đầu suy thoái?
 • 3

  Dưới thời Lê Tương Dực, mọi quyền hành nằm trong tay ai?

 • 4

  Lê Uy Mục làm vua trong khoảng thời gian nào?

 • 5

  Dưới triều vua nào Trịnh Duy Sản gây thành phe phái mới, đánh nhau liên miên suốt 10 năm?

 • 6

  Nạn đói năm 1517 diễn ra dữ dội nhất ở vùng nào?

 • 7

  Thời Lê sơ đầu thế kỉ XVI diễn ra những mâu thuẫn gay gắt nào

 • 8

  Cuộc khởi nghĩa của Trần Cảo là “”quân ba chỏm” ?

 • 9

  Vì sao gọi nghĩa quân của Trần Cảo là “quân ba chỏm”?

 • 10

  Cuộc khởi nghĩa nào diễn ra vào đầu năm 1511 ở Hưng Hóa và Sơn Tây?

 • 11

  Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Mạc vào năm nào?

 • 12

  Năm 1533, ai là người chạy vào Thanh Hóa, lập một người dòng dõi nhà Lê lên làm vua, lấy danh nghĩa “phù Lê diệt Mạc”?

 • 13

  Cuộc chiến tranh giữa nhà Lê và nhà Mạc (Nam – Bắc triều) kết thúc vào năm nào?

 • 14

  Cuộc chiến tranh giữa họ Trịnh và họ Nguyễn (Từ 1627 - 1672) diễn ra mấy lần? Ở đâu?

 • 15
  Đây là ranh giới chia đất nước ta thành Đàng Ngoài và Đàng Trong ở thế kỉ XVII?
 • 16
  Lũy Thầy thuộc tỉnh nào ngày nay?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 297
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm