Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 23

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 23 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 23 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 do VnDoc sưu tầm và biên soạn chi tiết, không chỉ hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học mà còn ôn luyện kiến thức mở rộng, nâng cao kết quả học tập môn Sử.

 • 1

  Ở Đàng Ngoài, bọn cường hào đem cầm bán ruộng công đã làm cho đời sống của người nông dân như thế nào?

 • 2

  Ở đàng ngoài khi chưa diễn ra cuộc chiến tranh Nam - Bắc Triều đời sống nhân dân như thế nào?

 • 3

  Dưới chính quyền của vua Lê, chúa Trịnh rất quan tâm đến công tác thủy lợi và khai hoang. Đúng hay sai?

 • 4

  Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém diễn ra dồn dập. Đó là đặc điểm dưới thời nào ở thế kỉ XIV?

 • 5

  Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý phía nam, đặt phủ Gia Định vào năm nào?

 • 6

  Sau khi đặt phủ Gia Định, Nguyễn Hữu Cảnh cho sát nhập vùng đất nào ở phía nam vào phủ này?

 • 7

  Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu ngày nay, trước đây thuộc dinh nào của phủ Gia Định?

 • 8

  Nguyên nhân hình thành một tầng lớp địa chủ lớn, chiếm nhiều ruộng đất ở Đàng Trong?

 • 9
  Nhờ đâu nông nghiệp ở Đàng Trong phát triển mạnh mẽ vào thế kỉ XVII – XVIII?
 • 10

  Kẻ chợ còn có tên gọi là gì?

 • 11

  Tại sao nửa sau thế kỉ XVIII các thành thị suy tàn dần?

 • 12

  Vào thế kỉ XVI – XVII, Nho giáo ở nước ta như thế nào?

 • 13

  Vì sao vào thế kỉ XVII – XVIII, đạo Thiên chúa nhiều lần bị chúa Nguyễn, chúa Trịnh ngăn cấm du nhập vào nước ta?

 • 14

  Đến thế kỉ nào tiếng việt trở nên phong phú và trong sáng?

 • 15

  Trạng Trình là tên dân gian của ai?

 • 16

  Truyện Nôm vào thế kỉ XVI – XVII thường mang nội dung gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 921
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm