Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 24

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 24 do VnDoc biên soạn và đăng tải, với câu hỏi trắc nghiệm Sử bám sát nội dung trọng tâm của bài học không chỉ hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết được học mà còn hỗ trợ thầy cô trong quá trình kiểm tra môn Sử.

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 24

Câu 1: Tình hình chính quyền họ Trịnh giữa thế kỉ XVIII như thế nào?

A. Quanh năm hội hè, yến tiệc, phung phí tiền của

B. Chia nhau chiếm đoạt ruộng đất công

C. Nạn tham nhũng lan tràn

D. Chiếm đoạt tiền của nhân dân

Câu 2: Trận đói khủng khiếp nhất xảy ra ở Đàng Ngoài vào năm nào?

A. Năm 1739 – 1740

B. Năm 1740 – 1741

C. Năm 1741 – 1742

D. Năm 1742 – 1743

Câu 3: Chọn câu sai trong các câu sau đây?

A. Nhà Lê thế kỉ XVIII lập lại chính quyền, điều hành mọi công việc

B. Dưới thời Lê thế kỉ XVIII, phủ chúa quanh năm hội hè, yến việc

C. Thời Lê thế kỉ XVIII, ruộng đất của nông dân bị lấn chiếm

D. Dưới thời Lê thế kỉ XVIII, quan lại, binh lính hoành hành, đục khoét nhân dân

Câu 4: Vào thời gian nào hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải lìa bỏ làng quê, phiêu tán khắp nơi?

A. Những năm 30 của thế kỉ XVII

B. Những năm 40 của thế kỉ XVIII

C. Những năm 50 của thế kỉ XVIII

D. Những năm 60 của thế kỉ XVII

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa nào đã mở đầu cho phong trào nông dân ở Đàng Ngoài?

A. Khởi nghĩa Lê Duy Mật

B. Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng

C. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương

D. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

Câu 6: Năm 1741 – 1751, là thời gian nổ ra cuộc khởi nghĩa lớn nào của nông dân ở Đàng Ngoài?

A. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương

B. Khởi nghĩa Lê Duy Mật

C. Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng

D. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

Câu 7: Khởi nghĩa của Hoàng Công Chất diễn như vào thời gian nào?

A. Năm 1739 – năm 1796

B. Năm 1793 – năm 1796

C. Năm 1739 – năm 1793

D. Năm 1739 – năm 1769

Câu 8: Khởi nghĩa của Lê Duy Mật diễn ra ở đâu? Kéo dài bao nhiêu năm?

A. Ở Thanh Hóa và Nghệ An. Kéo dài hơn 30 năm

B. Ở Hà Tĩnh và Quảng Bình. Kéo dài hơn 30 năm

C. Ở Sơn Tây. Kéo dài hơn 40 năm

D. Ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Kéo dài hơn 20 năm

Câu 9: Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu diễn ra trong thời gian nào?

A. Năm 1741 – năm 1746

B. Năm 1741 – năm 1751

C. Năm 1740 – năm 1745

D. Năm 1739 – năm 1769

Câu 10: Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu xuất phát từ đâu?

A. Bắc Giang

B. Bắc Ninh

C. Thanh Hóa

D. Hải Phòng

Câu 11: Nghĩa quân của Nguyễn Hữu Cầu đã nêu khẩu hiệu gì?

A. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân”

B. “Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”

C. “Xóa bỏ chế độ phong kiến”

D. “Thực hiện quyền bình đẳng xã hội”

Câu 12: Ai là người đứng đầu đầu cuộc khởi nghĩa ở vùng Sơn Nam?

A. Nguyễn Hữu Cầu

B. Lê Duy Mật

C. Nguyễn Danh Phương

D. Hoàng Công Chất

Câu 13: Căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa Hoàng Công Chất ở đâu?

A. Thanh Hóa

B. Nghệ An

C. Điện Biên (Lai Châu)

D. Tam Đảo

Câu 14: Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Các cuộc khởi nghĩa cuối cùng đều bị thất bại nhưng đó đã làm cho….bị lung lay”?

A. Cơ đồ nhà Lê

B. Cơ đồ họ Trịnh

C. Cơ đồ chúa Nguyễn

D. Cơ đồ vua Lê, chúa Trịnh

Câu 15: Vì trưng thu quá mức mà dân kiệt cả vật lực mà không thể nộp đủ đến nổi trở thành bần cùng mà bỏ cả nghề nghiệp. Có người vì thuế sơn mà chặt cả cây sơn, vì thuế vải lụa mà phá cả khung cử, vì thuế cá tôm mà xé chài lưới… đó là tình hình công thương nghiệp nước ta vào thời gian nào?

A. Cuối thế kỉ XVII

B. Đầu thế kỉ XVIII

C. Giữa thế kỉ XVIII

D. Cuối thế kỉ XVIII

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu12345678
Đáp ánABABBDBD
Câu910111213141516
Đáp ánBDDACBC

Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, .... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
5 2.639
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm