Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 25

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 25 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 25 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học, ôn luyện kiến thức mở rộng nhằm nâng cao kết quả học tập môn Sử.

 • 1

  Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần vào thời gian nào?

 • 2

  Trong triều đình Phú Xuân, ai nắm hết quyền hành, tự xưng “quốc phó”, khét tiếng tham nhũng?

 • 3

  Căn cứ của cuộc khởi nghĩa chàng Lía ở đâu?

 • 4

  Tổ tiên của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ ở đâu?

 • 5
  Căn cứ Tây Sơn thương đạo của nghĩa quân Tây Sơn nay thuộc vùng nào?
 • 6

  Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là “Giặc nhân đức”?

 • 7

  Khi lực lượng đã mạnh, nghĩa quân đánh xuống Tây sơn hạ đạo, rồi lập căn cứ ở đâu?

 • 8

  Nghĩa quân Tây Sơn đã hạ thành Quy Nhơn vào năm nào?

 • 9

  Năm 1774, nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát được vùng đất nào?

 • 10

  Năm 1777, diễn ra sự kiện gì lớn?

 • 11

  Chúa Trịnh đã làm gì khi nghe quân Tây Sơn nổi dậy?

 • 12

  Nguyễn Nhạc đối phó như thế nào khi phía bắc là quân Trịnh, phía nam là quân Nguyễn?

 • 13
  Chiến thắng ý nghĩa to lớn của nghĩa quân Tây Sơn vào năm 1785 là gì?
 • 14
  Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với địch?
 • 15

  Ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút là gì?

 • 16

  Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp sức của ai tiến quân vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân?

 • 17

  Ai là người có công lớn trong việc đập tan chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài?

 • 18

  Vì sao cuối năm 1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân xâm lược nước ta?

 • 19

  Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung vào năm nào?

 • 20

  Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch 29 vạn quân Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỉ dậu (1789) diễn ra theo thứ tự như thế nào?

 • 21

  Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở Ngọc Hồi và Đống Đa

 • 22

  Vua Quang Trung tiến quân vào Thăng Long ngày tháng năm nào?

 • 23

  Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của……..bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc”.

 • 24

  Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn là gì?

 • 25

  Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn là gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 1.158
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm