Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 26

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 26 với câu hỏi trắc nghiệm Sử bám sát nội dung trọng tâm của bài học, được VnDoc sưu tầm và biên soạn kỹ lưỡng nhằm hỗ trợ quá trình dạy và học môn Sử lớp 7 đạt kết quả cao.

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 26

Câu 1: Sau khi chiến thắng ngoại xâm, Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở đâu?

A. Thăng Long

B. Phú Xuân

C. Bình Định

D. Thanh Hóa

Câu 2: Vua Quang Trung đưa ra chiếu khuyến nông nhằm mục đích gì?

A. Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong

B. Giải quyết tình trạng đói kém do họ Nguyễn Đàng Trong để lại

C. Giải quyết nạn cướp ruộng đất của quan lại, địa chủ

D. Giải quyết việc làm cho nông dân

Câu 3: Vua Quang Trung yêu cầu nhà Thanh phải làm gì để phát triển thương mại?

A. Mở cửa ải, thông chợ búa

B. Mở rộng quan hệ giao lưu, buôn bán ở nước ta

C. Bế quan tỏa cảng

D. Chỉ được buôn bán những sản phẩm nông nghiệp

Câu 4: Vua Quang Trung đã làm gì để khuyến khích học tập?

A. Ban hành chiếu khuyến học

B. Mở thêm trường dạy học

C. Xóa nạn mù chữ

D. Ban bố chiếu lập học

Câu 5: Vua Quang Trung giao cho ai lập Viện Sùng Chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm?

A. Ngô Văn Sở

B. Ngô Thời Nhậm

C. Nguyễn Thiếp

D. Vũ Văn Dũng

Câu 6: Quang Trung đã làm gì để khiến cho hàng hóa không ngưng đọng?

A. Giảm nhẹ nhiều loại thuế

B. Yêu cầu nhà Thanh “”mở cửa ải, thông chợ búa””

C. Mở lại các chợ

D. Khuyến khích phát triển thủ công nghiệp

Câu 7: Thời Quang Trung chữ viết chính thức của nhà nước là gì?

A. Chữ Hán

B. Chữ Nôm

C. Chữ Quốc ngữ

D. A và B đúng

Câu 8: Viện Sùng Chính được lập ra nhằm mục đích gì?

A. Nghiên cứu và viết lịch sử

B. Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để làm tài liệu học tập

C. Soạn thảo văn bản cho triều đình

D. Quản lý việc học tập của con em quan lại

Câu 9: Hãy kể tên những sĩ phu đã có công giúp Quang Trung xây dựng chính quyền mới?

A. Nguyễn Thiếp, Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm

B. Nguyễn Thiếp, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích

C. Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở, Phan Huy Ích

D. Nguyễn Thiếp, Phan Huy Ích, Ngô Văn Sở

Câu 10: Sau khi quân Thanh bị đánh tan, ở phía Bắc thế lực nào lén lút hoạt động?

A. Lê Chiêu Thống

B. Lê Duy Chỉ

C. Lê Duy Mật

D. Lê Long Đình

Câu 11: Sau khi quân Xiêm bị thất bại, Nguyễn Ánh tiếp tục cầu viện thế lực nào bên ngoài chiếm lại Gia Định?

A. Quân Thanh

B. Quân Chân Lạp

C. Quân Pháp

D. Quân Minh

Câu 12: Vua Thanh đã công nhận Quang Trung là gì?

A. “Bình định vương”

B. “Hoàng đế vương”

C. “Đại nguyên soái”

D. “Quốc vương”

Câu 13: Quang Trung từ trần vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 15 tháng 9 năm 1792

B. Ngày 16 tháng 9 năm 1792

C. Ngày 17 tháng 9 năm 1792

D. Ngày 18 tháng 9 năm 1792

Câu 14: Sau khi Quang Trung mất, ai là người lên nối ngôi?

A. Công chúa Lê Ngọc Hân

B. Ngô Thời Nhậm

C. Nguyễn Quang Toản

D. Không có ai cả

Câu 15: Sau khi Quang Trung mất, chính quyền Tây Sơn suy yếu vì?

A. Vua mới còn nhỏ tuổi

B. Vua mới không đủ năng lực và uy tín

C. Vua mới không đủ năng lực, uy tín và nội bộ triều đình mâu thuẫn

D. Nội bộ triều đình tranh giành quyền lực lẫn nhau

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu123456789101112131415
Đáp ánBAADCBBBBBCDBCC

Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, .... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
15 3.185
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm