Giáo án Lịch sử 7 bài Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Giáo án Lịch sử 7

Giáo án Lịch sử 7 bài Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII được trình bày chuẩn xác, khoa học sẽ giúp học sinh nhanh chóng hiểu được nội dung bài học như: sự suy tàn mọc nát của chế độ phong kiến Đàng Ngoài đã kìm hãm sự phát triển của sức sản xuất, đời sống nhan dân khổ cực, đói kém lưu vong.

Giáo án Lịch sử 7 bài Quang Trung xây dựng đất nước

Giáo án Lịch sử bài Phong trào Tây Sơn

Bài 24: KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII

A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

 • Sự mục nát cực độ của chính quyền phong kiến Lê - Trịnh ở đàng ngoài làm cho kinh tế, nông nghiệp bị đình đốn, công thương nghiệp sa sút, điêu tàn, nông dân cơ cực, phiêu tán, đã vùng lên mãnh liệt chống lại chính quyền phong kiến.
 • Nhận thấy rõ tính chất quyết liệt quy mô rộng lớn của phong trào khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài mà đỉnh cao là khoảng 30 năm giữa thế kỷ XVIII.

2. Kỹ năng:

 • Sưu tầm ca dao, tục ngữ, phản ánh sự căm phẫn của nông dân và các tầng lớp bị trị đối với chính quyền phong kiến.
 • Tập vẽ bản đồ, xác định địa danh (đối chiếu với địa danh hiện nay) hình dung địa bàn hoạt động và qui mô của từng cuộc khởi nghĩa lớn.

3. Tư tưởng:

- Bồi dưỡng ý thức căm ghét sự áp bức, cầm quyền đồng cảm với nỗi khổ cực của nông dân, buộc họ phải vùng lên đấu tranh giành quyền sống, khắc phục tinh thần đấu tranh kiên cường của NN và các thủ lĩnh chống chính quyền phong kiến thối nát.

B. Phương tiện dạy học:

- Bản đồ phong trào khởi nghĩa nông dân ở thế kỷ XVIII.

C. Thiết kế bài dạy:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

Ở những bài trước chúng ta thấy dưới quyền cai trị của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài nên sản xuất bị trì trệ, kèm hãm không phát triển tình trạng đó kéo dài ắt dẫn tới cảnh điêu đứng, khổ cực của quần chúng nhân dân, có áp bức có đấu tranh, nhân dân Đàng Ngoài đã vùng lên đấu tranh, lật đổ chính quyền họ Trịnh thối nát.

PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG

- HS đọc SGK

- Nhận xét chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài giữa thế kỷ XVIII?

- Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh đã dẫn đến hậu quả gì?

- Nhân dân phải chịu cảnh tô thuế nặng nề, bất công như thế nào?

- Thái độ của nhân dân đối với chính quyền phong kiến như thế nào?

- GV treo lược đồ giải thích ký hiệu. Hãy kể tên những cuộc khởi nghĩa lớn tiêu biểu ở Đàng Ngoài?

- HS dựa vào lược đồ lên bảng chỉ địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa.

- Nhận xét tính chất và quy mô của các phong trào từ đó rút ra. (GV cho HS thảo luận nhóm để rút ra kết luận).

1. Tình hình xã hội:

- Chính quyền mục nát cực độ.

 • Vua Lê là bù nhìn
 • Chúa trịnh quanh năm hội hè, yến tiệc.
 • Quan lại hoành hành, đục khoét nhân dân.
- Hậu quả:
 • Sản xuất nông nghiệp đình đốn.
 • Hạn, lụt mất mùa, đê vỡ xảy ra liên tục.
 • Nhà nước đánh thuế nặng, công thương nghiệp sa sút.
 • Đời sống nhân dân cực khổ thường xuyên xảy ra nạn đói.
 • Nhân dân bỏ làng phiêu tán khắp nơi.
Đánh giá bài viết
2 1.521
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm