Giáo án Lịch sử 7 bài Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Giáo án Lịch sử lớp 7

Giáo án Lịch sử 7 bài Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV giúp học sinh hiểu âm mưu những hoạt động bành trướng của nhà Minh đối với các nước xung quanh trước hết là Đại Việt. Mời quý thầy cô tham khảo các tài liệu trong bộ sưu tập này nhằm soạn cho mình một giáo án chất lượng nhất.

Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỶ XV

A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

 • Thấy rõ âm mưu và những hoạt động bành trướng của nhà Minh đối với các nước xung quanh, trước hết là Đại Việt.
 • Diễn biến, kết quả của các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần.

2. Tư tưởng:

GD truyền thống yêu nước, ý chí anh hùng bất khuất của nhân dân ta, vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược, học tập những tấm gương anh dũng, bất khuất.

3. Kỹ năng:

 • Lược thuật sử kiện lịch sử.
 • Đánh giá công lao của các nhân vật lịch sử.

B. Phương tiện dạy học:

Lược đồ các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỷ XV.

C. Hoạt động dạy - học:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

? Nhà Hồ thành lập trong hoàn cảnh nào?

3. Dạy bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

- GV giới thiệu tranh: Thành nhà Hồ ở Thanh Hoá

Thành có chu vi 4 Km, xây bằng đá, các khối đá nặng 10 đến 16 tấn.

Năm 1405 nạn đói xảy ra → nhà Hồ gặp nhiều khó khăn. Nhân cơ hội đó quân Minh xâm lược nước ta.

? Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi của nhà Trần không?

GV sử dụng lược đồ, mô tả cuộc kháng chiến của nhà Hồ.

Gv trích dẫn câu nói của Hồ Nguyên Trừng: " Tôi không sợ đánh mà chỉ sợ lòng dân không theo".

GV: Sau khi đánh bại nhà Hồ, quân Minh thiết lập chính quyền cai trị trên đất nước ta và thực hiện chính sách áp bức hà khắc.

? Hãy nêu những chính sách cai trị của nhà Minh trên đất nước ta?

? Nhận xét về chính sách cai tri của nhà Minh đối với nhân dân ta?

? Những chính sách đó nhằm mục đích gì? (Chúng muốn dân tộc ta phảI lệ thuộc vào chúng)

- Gv sử dụng lược đồ: Các cuộc khởi nghĩa ở thế kỷ XV để trình bày DB.

- Gọi HS lên bảng tường thuật cuộc k/n của Trần Ngỗi trên lược đồ.

? Tóm tắt diễn biến của cuộc k/n Trần Quý Khoáng?

? Các cuộc k/n trên có ý nghĩa như thế nào?

? Theo em vì sao các cuộc k/n trên lại thất bại? (Do mâu thuẫn nội bộ, lực lượng chưa đủ mạnh...)

1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ:

- Quân Minh mượn cớ khôi phục lại nhà Trần để xâm chiếm, đô hộ nước ta.

- Diễn biến cuộc K/c:

 • 1- 1407 quân Minh chiếm Đông Đô và thành Tây đô.
 • 6- 1407 Cha con Hồ Quý Ly bị bắt.

- Nguyên nhân thất bại:

+ Không phát huy được sức mạnh dân tộc.

2. Chính sách cai trị của nhà Minh:

- Chính trị: Xoá bỏ quốc hiệu nước ta, sát nhập vào TQ.

- Kinh tế: Đặt ra hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ và trẻ em đem về TQ.

- Văn hoá:

 • Thi hành chính sách đồng hoá, ngu dân.
 • Bắt dân ta phảI bỏ phong tục tập quán của mình.

Các chính sách đó vô cùng thâm độc và tàn bạo.

3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần:

a. K/n Trần Ngỗi:

 • 10- 1407 Trần Ngỗi lên làm minh chủ.
 • 12- 1408 nghĩa quân đánh bại 4 vạn quân Minh ở Bô Cô.
 • 1409 K/n thất bại.

b. K/n Trần Quý Khoáng:

 • 1409 Trần Quý Khoáng lên ngôI vua, lấy hiệu là Trùng Quang Đế.
 • Cuộc khởi nghĩa phát triển từ Thanh Hoá đến Hoá Châu.
 • Năm 1413 k/n thất bại.

c. Ý nghĩa lịch sử:

Tuy thất bại những các cuộc khởi nghĩa trên được coi là ngọn lửa nuôI dưỡng tinh thần yêu nước của nhân dân ta.


4. Củng cố bài:

Gọi HS lên bảng tường thuật 2 cuộc k/n trên lược đồ.

Đánh giá bài viết
14 2.950
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm