Giáo án Lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Giáo án Lịch sử 7

Giáo án Lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến giúp cho học sinh biết được sự hình thành HPK ở Trung Quốc, những triều đại phong kiến lớn ở Trung Quốc, những thành tựu về VH , khoa học - kĩ thuật của Trung Quốc.

Bài 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

Hs nắm được:

  • Xã hội PKTQ được hình thành như thế nào.
  • Tên gọi và thứ tự các triều đại PKTQ.
  • Tổ chức bộ máy chính quyền.
  • Những đặc điểm kinh tế, văn hóa của XHPK TQ.

2. Kĩ năng:

  • Học sinh biết lập bảng niên biểu và những nét cơ bản của các triều đại.
  • Bước đầu biết vận dụng phương pháp lịch sử để phân tích và hiểu giá trị của các chính sách XH, các thành tựu văn hóa của mỗi triều đại.

3. Thái độ:

Thấy được TQ là một nước PK lớn mạnh và có ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của LS VN.

B. Phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:

  • SGK, SGV, Bản đồ TQ thời PK.
  • Tranh ảnh: Vạn Lí Trường Thành, Cố cung, cung điện.

2. Học sinh: SGK, vẽ lược đồ Trung Quốc thời phong kiến, sưu tầm tranh ảnh, tài liệu liên quan bài học .

C. Hoạt động lên lớp:

1. Ổn định:

2. Bài cũ:

Phong trào cải cách tôn giáo và phong trào VHPH đã có tác động trực tiếp như thế nào đến xã hội Châu Âu thời bấy giờ?

3. Bài mới:

GV giới thiệu bài: Là một quốc gia ra đời sớm và phát triển nhanh, Trung Quốc đạt nhiều thành tựu rực rỡ trên mọi lĩnh vực, thời kì phong kiến Trung Quốc ra đời sớm và kết thúc muộn.

Đánh giá bài viết
10 4.948
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm