Giải vở bài tập Lịch sử 7 bài 4

Giải vở bài tập Lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

Chuyên mục Giải VBT Lịch sử 7 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm hệ thống đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các câu hỏi trong vở bài tập môn Lịch sử lớp 7, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong từng bài, từ đó học tốt môn Lịch sử hơn.

Bài 1 trang 7 VBT Lịch Sử 7

a) Thời cổ đại, Trung Quốc đã trải qua các triều đại nào? Hãy đánh dấu X vào ô trống mà em cho là đúng:

 

Hạ, Thương.

 

Hạ, Thương, Chu.

 

Hạ, Thương, Chu, Tần.

 

Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán.

b) Do sản xuất ngày một phát triển, năng suất lao động tăng làm cho xã hội có nhiều thay đổi sâu sắc. Em hãy điền tiếp vào sơ đồ sau để làm rõ sự biến đổi giai cấp và sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc:

Giải vở bài tập Lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Lời giải:

a) Hạ, Thương, Chu.

b)

Địa chủ

Nông dân lĩnh canhh (Tá điền)

Bài 2 trang 8 VBT Lịch Sử 7

Trong quá trình xây dựng đất nước, vua nhà Tần đã thi hành nhiều chính sách quan trọng. Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu mà em cho là sai:

 

Chia nước thành các quận, huyện để cai trị.

 

Thống nhất tiền tệ và đơn vị đo lường trong cả nước.

 

Tổ chức thi cử để chọn người làm quan.

 

Xây dựng nhiều công trình, ăn chơi xa hoa, tốn kém.

Lời giải:

- Tổ chức thi cử để chọn người làm quan.

- Xây dựng nhiều công trình, ăn chơi xa hoa, tốn kém.

Bài 3 trang 8 VBT Lịch Sử 7

Các vua nhà Hán đã thi hành một số chính sách khác với nhà Tần. Hãy kể tên các chính sách đó về các mặt sau:

- Kinh tế

- Chính trị - xã hội

Lời giải:

- Kinh tế: Giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khai hoang, phát triển nông nghiệp.

- Chính trị - xã hội: Xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần.

Bài 4 trang 8-9 VBT Lịch Sử 7

a) Nhà Đường củng cố bộ máy nhà nước bằng nhiều biện pháp. Hãy đánh dấu X vào các ô trống đầu câu mà em cho là sai:

 

Cử người thân tín đi cai quản các địa phương.

 

Mở khoa thi tuyển chọn nhân tài.

 

Giảm tô thuế, chia ruộng công và ruộng bỏ hoang cho nông dân.

 

Phát triển thủ công nghiệp, thương mại với các nước.

b) Thế nào là chế độ quân điền?

c)Tại sao nói thời dưới thời Đường, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á? Nêu một số đặc điểm về:

- Kinh tế

- Đối nội

- Đối ngoại

Lời giải:

a) Phát triển thủ công nghiệp, thương mại với các nước.

b) Nhà nước lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân, được gọi là chế độ quân điền.

c)

- Về kinh tế: Nhà nước giảm tô thuế, chia ruộng công và ruộng bỏ hoang cho nông dân. Nhờ vậy sản xuất nông nghiệp phát triển.

- Đối nội: Bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện. Xã hội thời Đường đạt tới sự phồn thịnh.

- Đối ngoại: Nhà Đường đem quân lấn chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên, đô hộ An Nam, ép Tây vực thuần phục, lãnh thổ Trung Quốc mở rộng hơn bao giờ hết.

Bài 5 trang 9 VBT Lịch Sử 7

SGK viết: “Xã hội thời Đường đã đạt đến sự phồn thịnh” (tr. 12). Hãy chứng minh nhận định này về các mặt sau đây:

- Tổ chức bộ máy nhà nước

- Kinh tế

- Xã hội

Lời giải:

- Tổ chức bộ máy nhà nước: Bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện. Nhà Đường cử người thân tín đi cai quản các địa phương, mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài.

- Kinh tế: Nhà nước giảm tô thuế, chia ruộng công và ruộng bỏ hoang cho nông dân. Nhờ vậy sản xuất nông nghiệp phát triển.

- Xã hội: Xã hội thời Đường đạt tới sự phồn thịnh.

Bài 6 trang 10 VBT Lịch Sử 7

Để ổn định đời sống của nhân dân, nhà Tống đã thi hành một số chính sách quan trọng. Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu mà em cho là sai:

 

Xóa bỏ hoặc miễn giảm các loại thuế, sưu dịch nặng nề.

 

Mở mang các công trình thủy lợi.

 

Khai hoang mở rộng diện tích trồng trọt.

 

Khuyến khích phát triển các nghề thủ công như khai mỏ, luyện kim, dệt tơ lụa.

Lời giải:

Khai hoang mở rộng diện tích trồng trọt.

Bài 7 trang 10 VBT Lịch Sử 7

Tại sao nhân dân Trung Quốc nhiều lần nổi dậy chống ách thống trị của Mông – Nguyên. Hãy viết tiếp vào các nguyên nhân sau đây:

- Áp bức, bóc lột

- Sự phân biệt đối xử

- Mâu thuẫn dân tộc

Lời giải:

- Áp bức, bóc lột: Người Mông Cổ đem quân tiêu diệt nhà Tống, lập ra nhà Nguyên. Thực hiện nhiều chính sách bóc lột, vơ vét của cải.

- Sự phân biệt đối xử: người Mông Cổ có địa vị cao nhất, hưởng mọi đặc quyền; người Hán ở địa vị thấp kém và bị cấm đoán đủ thứ như cấm mang vũ khí, cấm luyện võ nghệ,…

- Mâu thuẫn dân tộc: Mâu thuẫn giữa nhân dân Trung Quốc với ách thống trị của nhà Nguyên.

Bài 8 trang 10 VBT Lịch Sử 7

Thời Minh – Thanh nhiều nhân tố làm cho mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dần xuất hiện ở Trung Quốc. Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu mà em cho là đúng:

 

Nông nghiệp phát triển kèm theo tô thuế nặng nề.

 

Nhiều xưởng thủ công lớn có trình độ chuyên môn cao, thuê nhiều nhân công buôn bán với nước ngoài phát triển, hình thành nhiều thương cảng lớn.

 

Đội ngũ những người làm thuê ngày càng đông đảo.

 

Đưa quân đi xâm chiếm các nước, thôn tính đất đai.

Lời giải:

Nhiều xưởng thủ công lớn có trình độ chuyên môn cao, thuê nhiều nhân công buôn bán với nước ngoài phát triển, hình thành nhiều thương cảng lớn.

Bài 8 trang 10 VBT Lịch Sử 7

Thời Minh – Thanh nhiều nhân tố làm cho mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dần xuất hiện ở Trung Quốc. Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu mà em cho là đúng:

 

Nông nghiệp phát triển kèm theo tô thuế nặng nề.

 

Nhiều xưởng thủ công lớn có trình độ chuyên môn cao, thuê nhiều nhân công buôn bán với nước ngoài phát triển, hình thành nhiều thương cảng lớn.

 

Đội ngũ những người làm thuê ngày càng đông đảo.

 

Đưa quân đi xâm chiếm các nước, thôn tính đất đai.

Lời giải:

Nhiều xưởng thủ công lớn có trình độ chuyên môn cao, thuê nhiều nhân công buôn bán với nước ngoài phát triển, hình thành nhiều thương cảng lớn.

Bài 9 trang 11 VBT Lịch Sử 7

Nêu những thành tựu văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến:

- Tư tưởng

- Văn học

- Sử học

- Khoa học – kĩ thuật

Lời giải:

- Tư tưởng: Nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến.

- Văn học: Nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Thi Nại Am với bộ tiểu thuyết Thủy Hử, La Quán Trung với Tam quốc diến nghĩa,…

- Sử học: Sử kí Tư Mã Thiên là tác phẩm sử học nổi tiếng có từ thời Hán. Ngoài ra còn có Hán thư, Đường thư, Minh sử,…

- Khoa học - kĩ thuật: người Trung Quốc có nhiều phát minh quan trọng như giấy viết, nghệ in, la bàn, thuốc súng, kĩ thuật đóng thuyền, kĩ nghệ luyện sắt,…

Bài 10 trang 11 VBT Lịch Sử 7

Em hãy nêu nhận xét về nghệ thuật của Trung Quốc thời phong kiến?

Lời giải:

Nền nghệ thuật với trình độ cao thể hiện trong hội họa, điêu khắc, kiến trúc, thủ công mỹ nghệ,..nổi tiếng. Cung điện cổ kính, tượng phật điêu khắc sinh động, tinh xảo được lưu giữ đến ngày nay cho thấy sự tài hoa của các nghệ nhân.

......................

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các em học sinh Giải vở bài tập Lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức được học theo từng bài. Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 7 trên, các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 7, Giải bài tập Lịch sử 7, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7, Giải bài tập Lịch Sử 7 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
97 7.980
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Lịch Sử 7 Xem thêm