Giải vở bài tập Lịch sử 7 bài 7

Giải vở bài tập Lịch sử 7 bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Giải vở bài tập Lịch sử 7 bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 16 VBT Lịch Sử 7: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở các nước phương Đông và châu Âu có những điểm khác nhau. Em hãy so sánh và hoàn thành bảng dưới đây:

Lời giải:

Các nước phương Đông

Các nước phương Tây

Thời gian chuyển sang chế độ phong kiến.

Sớm, như ở Trung Quốc vào những thế kỉ trước công nguyên.

Chế độ phong kiến xuất hiện muộn sơn, khoảng thế kỉ V, xác lập, hoàn thiện khoảng thế kỉ X.

Thời kì phát triển

Phát triển rất chậm chạp. Ở Trung Quốc khoảng thế kỉ VII – VIII. Ở Đông Nam Á từ sau thế kỉ X.

Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIV là thời kì phát triển toàn thịnh.

Quá trình suy vong

Quá trình khủng hoảng suy vong kéo dài từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.

Thế kỉ XV – XVI: là thời kì bắt đầu suy vong, chủ nghĩa tư bản được hình thành ngay trong lòng chế độ phong kiến.

Bài 2 trang 17 VBT Lịch Sử 7: Trong xã hội phong kiến, nền kinh tế có một số điểm chung. Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu mà em cho là không phù hợp:

Nông nghiệp là ngành sản xuất chính, kết hợp giữa chăn nuôi và nghề thủ công.

Sản xuất nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn hay lãnh địa.

Ruộng đất do địa chủ, lãnh chúa nắm giữ và giao cho nông dân hay nông nô cày để thu tô thuế.

Kinh tế công thương phát triển mạnh ngay từ đầu.

Lời giải:

Kinh tế công thương phát triển mạnh ngay từ đầu.

Bài 3 trang 17 VBT Lịch Sử 7: Xã hội phong kiến có nhiều giai cấp. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước tên những giai cấp mà em cho là có ở thời phong kiến:

Nông dân lĩnh canh hay nông nô.

Địa chủ, lãnh chúa phong kiến.

Địa chủ hoặc lãnh chúa phong kiến; nông dân lĩnh canh hay nông nô.

Tư sản và vô sản.

Lời giải:

Địa chủ hoặc lãnh chúa phong kiến; nông dân lĩnh canh hay nông nô.

Bài 4 trang 17 VBT Lịch Sử 7:

a. Trong xã hội phong kiến, giai cấp nào là giai cấp thống trị và giai cấp nào là giai cấp bị trị?

b. Thế nào là chế độ quân chủ? Lấy vídụ ở phương Đông và châu Âu để minh họa.

Lời giải:

a. Giai cấp địa chủ, lãnh chúa phong kiến là giai cấp thống trị. Nông dân lĩnh canh hay nông nô và các tầng lớp khác là giai cấp bị trị.

b. Thể chế nhà nước do vua đứng đầu, vua nắm mọi quyền hành là chế độ quân chủ. Ví dụ:

- Ở phương Đông: ở Trung Quốc, người đứng đầu đất nước là Hoàng đế. Hoàng đế nắm mọi quyền hành.

- Ở châu Âu: nhà nước quân chủ thống nhất được hình thành ở Anh, Pháp, Tây Ban Nha,… đứng đầu là vua.

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 7 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 7, Giải bài tập Lịch sử 7, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7, Giải bài tập Lịch Sử 7 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
37 6.679
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Lịch Sử 7 Xem thêm