Write a short paragraph about a future means of transport in this unit

Giải Writing Skills 2 Unit 11 lớp 7 Travelling in the future - Hướng dẫn viết đoạn văn bằng tiếng Anh về Phương tiện trong tương lai giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập cách viết đoạn văn bằng tiếng Anh theo chủ đề cũng như TOP 4 bài viết tiếng Anh viết về Travelling in the future cũng như những phương tiện giao thông trong tương lai có dịch hiệu quả.

5. Write a short paragraph about a future means of transport in this unit. Include both facts and opinions about the vehicle. Viết một đoạn văn ngắn về một phương tiện giao thông tương lai trong bài, bao gồm cả sự thật và ý kiến về phương tiện đó.

Talk about a future means of transport - bài viết số 1

Traffic jams have appeared in many places of our country. So in the future, many interesting means of transport will be born by humans.

My dream means of transport is sky-cycling. In my opinion, it will be powered by solar energy and wind energy to avoid pollution and save fuel. Two people can sit on it. We can use it anytime and anywhere. It's won't take a lot of space. I think it will look like a big tube. People will pedal to move tubes in sky-rails. With the use of modern technology, sky-cycling will be able to help us many things and it will make our life become better. Sky-cycling will be able to avoid traffic jam, pollution and it help us comtemplate sky more clearly. In the future, I hope people will make sky-cycling is the same as my dream.

Hướng dẫn dịch

Ùn tắc giao thông đã xuất hiện ở nhiều nơi của nước ta. Vì vậy, trong tương lai, nhiều phương tiện giao thông thú vị sẽ được sinh ra bởi con người. Phương tiện vận chuyển ước mơ của tôi là xe đạp trên không. Theo tôi, nó sẽ được sử dụng bởi năng lượng mặt trời và năng lượng gió để tránh ô nhiễm và tiết kiệm nhiên liệu. Hai người có thể ngồi trên đó. Chúng tôi có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.Nó sẽ không mất nhiều không gian. Tôi nghĩ rằng nó sẽ giống như một ống lớn. Mọi người sẽ đạp xe để di chuyển ống trong bầu trời. Với việc sử dụng kỹ thuật hiện đại, xe đạp trên không sẽ có thể giúp chúng tôi nhiều điều và nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi trở nên tốt hơn. Xe đạp trên không sẽ có thể tránh được tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm và nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bầu trời. Trong tương lai, tôi hy vọng mọi người sẽ thiết kế chiếc xe đạp trên không giống như mong muốn của tôi. 

Talk about means of transport in the future - bài viết số 2

Air pollution is now a big issue all over the world. Due to the development of technology, I think we should use teleporters instead of normal transports. Teleporters can help us to move farther and faster, you even just need a few seconds to go to somewhere. Moreover, They don't cause any of smoke because of the electronic equipment. Human can have fresh air and well-sighted. In conclusion, teleporters need to be develop in the future to provide the best things for human .

Bài dịch

Ô nhiễm không khí hiện đang là một vấn đề lớn trên toàn thế giới. Do sự phát triển của công nghệ, tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng dịch chuyển tức thời thay vì phương tiện di chuyển thông thường. Dịch chuyển có thể giúp chúng ta di chuyển xa hơn và nhanh hơn, thậm chí bạn chỉ cần vài giây để đi đến một nơi nào đó. Hơn nữa, họ không gây ra bất kỳ khói do các thiết bị điện tử. Con người có thể có không khí trong lành và tầm nhìn tốt. Tóm lại, dịch chuyển tức thời cần được phát triển trong tương lai để cung cấp những thứ tốt nhất cho con người.

Viết về phương tiện yêu thích trong tương lai bằng tiếng Anh - bài viết số 3

The future means of transport is solar powered car. It looks like a normal car. It has four wheels with four seats. There is a solar panel on the roof to get sunshine from sun and create for the car. The people don't need to buy gas but we only can use it when the weather is sunny. This vehicle is not only save energy but it also protects the environment in Vietnam. I think this is a good invention that will help people in Vietnam.

Bài dịch

Phương tiện giao thông trong tương lai là ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời. Nó trông giống như một chiếc xe bình thường. Nó có bốn bánh xe với bốn chỗ ngồi. Trên nóc có tấm năng lượng mặt trời để lấy nắng và tạo cho xe. Người dân không cần mua gas nhưng chúng tôi chỉ có thể sử dụng khi thời tiết nắng ráo. Phương tiện này không chỉ tiết kiệm năng lượng mà nó còn bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Tôi nghĩ đây là một phát minh tốt sẽ giúp ích cho mọi người ở Việt Nam.

Đoạn văn tiếng Anh về phương tiện giao thông trong tương lai - bài viết số 4

I think in the future people should make solar planes. Solar planes use the sun's energy to power many things. They will make and will use all over the word. They can keep electricity and don't make pollution dirty. Solar planes are cover with special chemicals. Those chemicals make electricity when sun light hit them. That electricity is store in a battery, or use right then . People use solar power every day. Solar planes make that possible. Powering our planet with solar energy. That's a bright idea

Nội dung dịch

Tôi nghĩ trong tương lai mọi người nên chế tạo máy bay năng lượng mặt trời. Máy bay mặt trời sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho nhiều thứ. Họ sẽ làm và sẽ sử dụng tất cả các từ. Chúng có thể giữ điện và không làm ô nhiễm bẩn. Máy bay năng lượng mặt trời được bao phủ bởi các hóa chất đặc biệt. Những hóa chất đó tạo ra điện khi ánh sáng mặt trời chiếu vào chúng. Điện đó được lưu trữ trong pin, hoặc sử dụng ngay sau đó. Mọi người sử dụng năng lượng mặt trời hàng ngày. Máy bay năng lượng mặt trời biến điều đó thành khả thi. Cung cấp năng lượng cho hành tinh của chúng ta bằng năng lượng mặt trời. Đó là một ý tưởng sáng suốt.

Trên đây là Writing tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Travelling in the future. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 1.615
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm